Literární obrazy Země tisíců jezer: FIN ENTRY - vernisáž výstavy přidána fotogalerie

Zveme vás na slavnostní vernisáž výstavy obrazů vyškovské malířky žijící ve Finsku Barbory Kachlíkové.

Program:

  • Zahájení projektu Literární obrazy Země tisíců jezer
  • Beseda s malířkou v rámci projektu Vyškovsko má talent
  • Kulturní program
  • Komentovaná prohlídka

Pozvánka malířky:
Umění a život nelze oddělit.
Potřebuji místo žít, abych ho transformovala do obrazů.
To málo, co o místě zjistím, využívám k definování sebe samé, k propojení se a ke konfrontaci.

Ráda poznávám lidi, které neznám. Nejvíce mne zajímá to, čemu nerozumím, protože podstatou mého srdce je touha objevovat. Cestování a konfrontace s novým kulturním kontextem mě automaticky nutí se hluboce zamýšlet nad atmosférou nového, dočasného prostředí. Tato pozorování zachycuji v sérii figurativních olejů na plátně, na kterých jsem pracovala od prosince minulého roku v ateliéru na finské vesnici Ratula a během umělecké rezidence v Banské Štiavnici v únoru a březnu 2022.

Název výstavy FIN ENTRY - doslovně přeloženo jako vstup do Finska, je převzatý z názvu aplikace (služby) usnadňující cestování během pandemie koronaviru. V popisu služby stojí: “Služba vyhodnocuje zdravotní riziko cestujících šířením koronaviru a poskytuje cestujícím informace a pokyny k testování na koronavirus a sebeizolaci.”

FIN ENTRY popisek obsahuje tři slova, ve kterých jsem do určité míry nalezla vyjadřejí finské  mentality a přístupu k životu - VYHODNOTIT,  INFORMACE, SEBEIZOLACE.

Jako imigrant ve Finsku se přirozeně zabývám otázkami hledání identity, domova a potřeby splynutí s okolním prostředím. Finské prostředí, jeho mentalita a kultura, se hluboce vrývá do mého osobního vnímání světa a mezilidských vztahů. Moje umělecká práce je ovlivněna spiritem finské literatury a studiem finského jazyka, které mi obohatili život o nová témata a podněty. Jsem fascinována finským, ve své intimitě niterně hlubokým, prožíváním citů a vztahů.

Tématem obrazů “FIN ENTRY” jsou lidé bojující se svým osudem, usilující o úspěch a nalezení svého místa ve světě. Je to příběh zraněného lidství, vzdoru a niterné potřeby identifikace se sebou samým. Jsou to cizinci ve světě, toužící najít zázemí a místo, ve kterém zakusí hodnotu slova “domov”. Jsou to bytosti prahnoucí po důvěře, vroucnosti, přátelství, požitku, uznání, něze a lásce.

Pobyt v novém prostředí je pro moji práci zásadním inspiračním zdrojem. Změna zaběhnutého systému a rituálů podporuje moji citlivost a vnímání, ve vlastním prostředí často přehlížených detailů a aspektů každodenního života.

Svůj tvůrčí proces bych nazvala jako duchovní, vyžadující odhodlání a intenzivní práci, kdy jistá forma myšlení probíhá i rukama, které mají svoji vnitřní paměť. Důležitým faktorem je časovost. Obrazy potřebují svůj čas, který nelze uspěchat. Je třeba se na ně dívat, chodit kolem nich a naslouchat jim.

Malířství mi je prostředkem k objevování komplexity světa multikulturní společnosti, reflektující můj smäd po životě, vášni a poznání.

 

Fotogalerie


FIN ENTRY vernisáž výstavy