Literární čaj s Pavlou Horákovou

Událost se konala 3.5.2022 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Beseda s českou spisovatelkou a překladatelkou, držitelkou ocenění Magnesia Litera 2019 za prózu Pavlou Horákovou. Ve spolupráci s Klubem přátel KKD. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 30 Kč.

V letech 1993–2000 vystudovala překladatelství a tlumočnictví a serbistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1997 překládá ze srbštiny a angličtiny (např. knihy Kurta Vonneguta). V roce 2000 obdržela Tvůrčí odměnu Obce překladatelů za překlad knihy Tamy Janowitzové Otroci New Yorku. V letech 2001–2007 pracovala jako redaktorka anglickojazyčného vysílání Českého rozhlasu 7. Mezi lety 2004 a 2010 působila jako překladatelka pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, do roku 2019 pracovala jako redaktorka festivalového magazínu. Připravuje pořady pro Český rozhlas Vltava. Zdroj.