Literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova 5

Událost se konala 8.7.2020 16:30 - 18:00 mimo knihovnu.

Pokračování procházky, tentokrát náměstím Masarykovým a ulicemi Husovou a Sušilovou. Připomeneme si malířku H. Bochořákovou, politika C. Helceleta, historičku M. Dorazilovou, tiskaře F. Obzinu a F. Kusáka, předsedu ČOS S. Bukovského i sídla vyškovských spolků. Zastávky u domů a  míst spjatých s těmito osobnostmi budou spojeny s krátkým výkladem o jejich životě a díle.

Provází Mgr. Pavlína Dobyšková

Sraz zájemců je ve středu 8. 7. 2020 v 16:30 před budovou KKD.