Letní týdenní intenzivní kurzy ruštiny - ZRUŠENO

Knihovna Karla Dvořáčka vyhlašuje Letní týdenní intenzivní kurzy ruštiny.

Ruština pro „pamětníky“: oprášení základů jazyka a jednoduchá konverzace
Obsah kurzu: Seznámíme vás s moderní ruštinou, kterou jste se neučili ve škole, s hovorovými výrazy, zasvětíme vás do tajů ruské kuchyně. Poznáte Rusko očima člověka, který v něm žije od narození.
Termín: 9. - 13. 8. v 9.00 - 10.00 h

Ruština pro začátečníky: žáci 2. stupně ZŠ a starší
Obsah kurzu: spolu s rodilou mluvčí se pohroužíte do zajímavého světa ruštiny. Budeme probírat tradice, dívat se na animované filmy, poznávat ruskou kulturu. Začněte studovat novým a zajímavým způsobem!
Termín: 9. - 13. 8. v 10.30 - 11.30 h

Lektorka: Lidia Němečková
Minimální počet studentů 5, maximální 10
Cena za 500 Kč za pět 60minutových lekcí
Přihlášky a platby pouze osobně ve studovně knihovny nejpozději do 23. 7. 2021

Kurzy se budou konat za v té době platných protiepidemických podmínek.