Letní škola paměti pro dospělé

Událost se konala 7.8.2019 9:15 - 11:00 ve velkém sále.

Událost se konala 14.8.2019 9:15 - 11:00 ve velkém sále.

Událost se konala 21.8.2019 9:15 - 11:00 ve velkém sále.

Událost se konala 28.8.2019 9:15 - 11:00 ve velkém sále.

Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně. Mark Twain

Díky paměti si uchováváme vědomosti, prožitky, dovednosti, uvědomujeme si, kdo jsme, vnímáme svou jedinečnost. Dobrá paměť je základem úspěchu.

Nemáte s pamětí problémy? I přesto byste ji měli trénovat! Odborníci dokonce tvrdí, že paměť by se měla procvičovat už od útlého věku. A to i proto, že náš mozek zlenivěl používáním moderních technologií.

Pro paměť, resp. mozek je nejhorší nečinnost, nedostatek podnětů ke zpracování. Mozek, pokud není stimulován, zleniví a pak mnohem hůře funguje. Tak jako kterýkoli jiný orgán nebo sval v těle.

Důležitá pro naši paměť je také schopnost koncentrace. Pokud se na příjem informace nesoustředíme, nevnímáme ji, neuložíme ji, nemůžeme si ji pochopitelně ani později vybavit. V dnešní překotné době je proto důležité znát alespoň několik koncentračních cvičení.

Proto vás zveme do naší Letní školy paměti pro dospělé.

  1. lekce   3. července       Mindfulness aneb Kouzlo přítomného okamžiku
  2. lekce   10. července     Dlouhodobá paměť + Hry pro tužku a papír
  3. lekce   17. července     „Zázračné“ mnemotechniky I
  4. lekce   7. srpna            Kdo si hraje, nezlobí
  5. lekce   14. srpna          Sedm jednou ranou
  6. lekce   21. srpna          Hádej, hádej, hadači
  7. lekce   28. srpna          „Zázračné“ mnemotechniky II

Vždy středa v 9.15 – 11.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Psací potřeby s sebou. Absolvovat všechny lekce není podmínkou.