Letem technickým světem

Událost se konala 11.11.2021 13:00 - 17:30 ve velkém sále.

Zveme Vás na interaktivní zábavnou prezentaci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov.

Budete si moci vyzkoušet: svařování „nanečisto“ s virtuální svářečkou a 3D brýle pro virtuální realitu. Zahrajete si s elektronickou stavebnicí a uvidíte, jak funguje 3D tiskárna. Kromě toho vám zástupci školy představí studijní nabídku a projekt TAG (Technology Across Generations). Přeneste se s námi do světa techniky a řemesel, které tato škola nabízí.

SOŠ a SOU Vyškov je škola, která si klade za cíl udržet stavební, strojírenské a zemědělské tradice v regionu. O její absolventy všech studijních i učebních oborů je zájem v tradičních i nově vznikajících podnicích a firmách. Absolventi maturitních oborů jsou z více jak poloviny přijímáni na vysoké školy.

Vybavenost školy je velmi dobrá. Ve škole působí kvalifikovaný pedagogický sbor, kterému se daří vytvářet zodpovědné třídní kolektivy, ve kterých se plně rozvíjejí tvůrčí schopnosti a aktivity studentů.

Škola disponuje interaktivními učebnami pro teoretickou výuku, počítačovými učebnami vybavenými nejnovějšími ICT technologiemi pro výuku kancelářských aplikací, konstruování pomocí CAD programů a pro 3D tisk. Žákům je k dispozici nepřetržité WiFi připojení k internetu. Pro efektivní výuku má také moderně vybavenou chemickou laboratoř.

Kromě budov pro teoretickou výuku má škola elektrodílnu, několik dílen pro ruční obrábění kovů, svařovnu, kovárnu, prostornou obrobnu, laboratoř pro elektrické, strojírenské a stavební měření, kreslírnu, tělocvičnu, víceúčelové hřiště a v neposlední řadě prostory školního statku na Brněnské ulici.

Vedle výuky konstrukčních programů se dynamicky rozvíjí i výuka programování na CNC strojích. Škola je vybavena CNC soustruhy i frézkami. Výstavbou dílenské víceúčelové haly reagovali na dlouhodobou poptávku strojírenských firem v regionu po odborných zaměstnancích ovládajících technologie zpracování plechu. K vybavení haly patří ohraňovací lis, zařízení pro řezání laserem a zařízení pro řezání vodním paprskem. V roce 2016 byl ještě pořízen stroj určený pro manipulaci s objemným materiálem. Cílem školy je zvýšit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.

Z uvedeného je zřejmé, že s postupnou modernizací, obměnou vybavenosti a modernizací učebních pomůcek je SOŠ a SOU Vyškov exkluzivní školou, která nabízí studentům z regionu kvalitní vzdělání s přesahem do praxe.

Zdroj