Legionářská anabáze v kresbách Josefa Kachlíka

Výstava ve 2. podlaží knihovny představuje 70 kreseb učitele a výtvarníka Josefa Kachlíka (1897–1978) z období 1. světové války.

V říjnu  1915, tehdy čerstvý maturant, Josef Kachlík narukoval do Rakousko-uherské armády na východní frontu. V červnu 1917 vstoupil do československých legií v Rusku. Přes Sibiř se dostal do Vladivostoku, odkud koncem listopadu odplul na lodi Italy Maru, do mladé republiky se vrátil začátkem roku 1920.

Válečná doba na něj silně zapůsobila. Ve svých kresbách, převážně z let 1918–1919, zachytil krajinu Sibiře, okolí Bajkalu, portrétní studie legionářů, město a přístav Vladivostok. Řada kreseb vznikla na lodi při cestě do vlasti. K vidění jsou i pohlednice a korespondenční lístky, které Josef Kachlík posílal svým rodičům do Dražovic.