Kulturně-literární vycházka: Za historií a osobnostmi vyškovských škol

Událost se konala 22.9.2022 16:30 - 18:00 mimo knihovnu.

Při této vycházce se vrátíme tak trochu do školních lavic, navštívíme totiž místa spojená se vzdělávacími institucemi ve Vyškově. Naše cesta u KKD a právě naproti na nároží ulic Jana Šoupala a Kostelní stávala tzv. stará škola čp. 15. Protože již nedostačovala její kapacita (žáků přibývalo, byla vystavěna nová školní budova (dnes knihovna), vyučování započalo v roce 1874, sídlily zde obecné školy a využívaly i další vzdělávací, ale i další (měšťanka, živnostenské pokračovací školy). K zajímavostem patří, že stavbu navrhl brněnský projektant a jeden se spoluautorů vítězného regulačního plánu brněnské okružní třídy Franz Neubauer (1824–1881), rodák z Vyškova. Škola byla uzavřena v roce 1993 a po rekonstrukci se sem v roce 2003 přestěhovala knihovna a ŽUŠ. Těsně vedle se nacházel do poloviny 70. let 20. století dům (německý spolkový dům, Živnodům), v němž několik let působila učňovská škola a později lidová škola umění).

Potom přejdeme na ulici Komenského ke gymnáziu, první české střední škole ve Vyškově vzniklé roku 1899. Zprvu se učilo v zámku a v roce 1902 se přestěhovalo nové školní budovy. Gymnázium založené jako soukromé, financované spolkem Matice gymnaziální bylo postátněno v roce 1910 a od školního roku 1924–1925přeměněno z klasického na reálné. Kromě vzdělávacích účelů byl objekt dvakrát využit jako nemocnice, a to za první světové války a v letech 1943–1951, kdy museli profesoři a studenti budovu opustit.

Vedle gymnázia najdeme další školu, původně určenou pro českou dívčí měšťanku. Byla vystavěna v roce 1896 První kontribučenskou spořitelnou ve Vyškově. Výuku zajišťovaly sestry dominikánky, které přišly z Řepčína u Olomouce. Kromě měšťanské školy zde fungovala i mateřská škola a probíhaly kurzy pro ženy (vaření, šití). Škola byla zrušena v roce 1950, sestry byly odvezeny do Bohosudova. V roce 1957 se do objektu přestěhovala zemědělská škola. Dnes slouží potřebám sloučených škol (Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov).

Pak se přesuneme k Základní škole Nádražní 5, jejíž stavba byla dokončena v roce 1908 pro českou měšťanskou školu - zřízenou roku 1905, první tři roky sídlila v budově obecných škol (dnes KKD). V objektu bychom se mohli setkat i s dalšími vzdělávacími ústavy: dvouletou obchodní a rodinnou školou. Další zastávkou bude zámek, který hostil také několik škol (gymnázium, hospodyňská škola, zemědělská škola). Procházku zakončíme na Tyršově ulici v místech dnešní Základní školy Vyškov, Tyršova 4, kde vyrostla v roce 1899 budova hospodářské školy. Hospodářská škola, říkalo se jí také zimní rolnická škola, byla založena Okresním hospodářským spolkem roku 1888 a sídlo měla v domě na Žerotínově ulici čp. 111.

Samozřejmě, že s vyškovskými školami je spjato mnoho významných osobností, jak z řad učitelů, tak i absolventů, z nichž si některé připomeneme: filozofa Josefa Tvrdého, historika a muzejníka Vojtěcha Procházku, spisovatele Čeňka Kramoliše, výtvarníka Josefa Kachlíka, vlastivědného badatele Jana Kupku, dirigenta Jana Šoupala, muzikologa Bohumíra Štědroně, hudebního pedagoga Jana Štědroně, ilustrátora, spisovatele Ondřeje Sekoru, lékaře a předsedu Čs. obce sokolské Stanislava Bukovského, historičku umění, divadelní kritičku a politickou vězenkyni Růženu Vackovou ad.