Která knihovna našeho regionu je letos nejlepší?

Moderní knihovny současnosti jsou nejen budovy, kam návštěvníci chodí za knihami, ale i místa setkávání, vzdělávání a zábavy. To platí bezezbytku jak pro velké městské, tak i pro malé obecní knihovny. Málokdo ví, že na okrese Vyškov jich máme osmdesát sedm.

Právě jejich pracovníci se sešli v listopadu v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově a v knihovně Slavkov u Brna na pravidelném semináři neprofesionálních knihovníků. Jedním z bodů programu je již jedenáctým rokem také ocenění práce nejlepších knihoven.

V letošním roce přebrala ocenění „Nejlepší knihovna“ Jaroslava Urbánková za knihovnu Hostěrádky-Rešov -  za pořádání kulturních akcí v knihovně a dlouhodobou výbornou úroveň služeb knihovny, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem a práci se čtenáři, zejména dětmi.

Poděkování za dobrou práci v uplynulém roce bylo uděleno knihovníkům těchto knihoven: Pavle Kroutilíkové z Orlovic, Květoslavě Ševčíkové z Podomí, Janu Kolofíkovi z Hvězdlic.

V soutěži Komunitní knihovna vyhlášené Moravskou zemskou knihovnou pro Jižní Moravu byly přihlášeny z našeho regionu knihovny Letonice, Nížkovice a Nemojany. Děkujeme jim za účast v soutěži.

Všem knihovníkům ještě jednou gratulujeme.

Děkujeme také všem zřizovatelům – obecním úřadům. Bez jejich vstřícnosti a zejména finanční podpory by nebylo možné poskytovat tak dobré služby.

Jaroslava Barová, zástupkyně ředitele KKD Vyškov

Fotografie: Archiv KKD

Fotogalerie


Ocenění regionálních knihoven 2019