Která knihovna našeho regionu je letos nejlepší?

Moderní knihovny současnosti jsou místa setkávání, vzdělávání a zábavy, získání informací a dobré četby. To platí bezezbytku jak pro velké městské, tak i pro malé obecní knihovny. Málokdo ví, že na okrese Vyškov jich pracuje osmdesát sedm.

Právě jejich pracovníci se sešli 27. října 2016 v knihovně Slavkov u Brna a ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově a na pravidelném semináři neprofesionálních a profesionálních knihovníků. Jedním z bodů programu je již osmým rokem také ocenění práce nejlepších knihoven.

V letošním roce přebrala ocenění „Nejlepší knihovna“ Jitka Pěčková a Eva Hálová z Nemojan za dobrou práci, pořádání kulturních akcí v knihovně a celkové pozvednutí činnosti knihovny, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem a práci se čtenáři, zejména dětmi.

Poděkování za dobrou práci v uplynulém roce bylo dále uděleno knihovníkům těchto knihoven: Eleně Obdržálové ze Zbýšova, Vendule Chládkové z  Podbřežic, Olze Žitkové z Luleče.

Do krajského kola byla navržena na ocenění profesionální knihovna v Drnovicích, kterou vede Ladislava Růžičková. Tato knihovna již dříve obdržela ocenění „Nejlepší neprofesionální knihovna vyškovského regionu“.

Děkujeme všem zřizovatelům – obecním úřadům. Bez jejich vstřícnosti a zejména finanční podpory by nebylo možné poskytovat tak dobré služby.

Jaroslava Barová
zástupkyně ředitele KKD Vyškov

 

 

Fotogalerie


Nejlepší knihovny regionu 2016