Která knihovna našeho regionu je letos nejlepší?

Moderní knihovny současnosti jsou nejen budovy, kam návštěvníci chodí za knihami, ale i místa setkávání, vzdělávání a zábavy. To platí bezezbytku jak pro velké městské, tak i pro malé obecní knihovny. Málokdo ví, že na okrese Vyškov jich máme osmdesát sedm.

Právě jejich pracovníci se sešli v listopadu v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově a v knihovně Slavkov u Brna na pravidelném semináři neprofesionálních knihovníků. Jedním z bodů programu je již desátým rokem také ocenění práce nejlepších knihoven.

V letošním roce přebrala ocenění „Nejlepší knihovna“ Jaroslava Helísková za knihovnu v Nížkovicích za dobrou práci, pořádání kulturních akcí v knihovně a celkové pozvednutí činnosti knihovny, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem a práci se čtenáři, zejména dětmi.

Poděkování za dobrou práci v uplynulém roce bylo uděleno knihovníkům těchto knihoven: Veronice Zonygové z Bošovic a Vladimíře Frankové z Holubic.

V soutěži Komunitní knihovna vyhlášené Moravskou zemskou knihovnou pro Jižní Moravu získala v kategorii knihoven v obci do 1 000 obyvatel ocenění Knihovna Nemojany a její knihovnice Eva Hálová a Jitka Pěčková.

Všem knihovníkům ještě jednou gratulujeme.

Děkujeme všem zřizovatelům – obecním úřadům. Bez jejich vstřícnosti a zejména finanční podpory by nebylo možné poskytovat tak dobré služby.

Jaroslava Barová zástupkyně ředitele KKD Vyškov

Fotogalerie


Vyhodnocení regionálních knihoven