Která knihovna našeho regionu je letos nejlepší?

Moderní knihovny současnosti jsou nejen budovy, kam návštěvníci chodí za knihami, ale i místa setkávání, vzdělávání a zábavy. To platí bezezbytku jak pro velké městské, tak i pro malé obecní knihovny. Málokdo ví, že na okrese Vyškov jich pracuje osmdesát sedm.

Právě jejich pracovníci se sešli ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově a 19. listopadu 2015 v knihovně Slavkov u Brna na pravidelném semináři neprofesionálních knihovníků. Jedním z bodů programu je již sedmým rokem také ocenění práce nejlepších knihoven.

V letošním roce přebrala ocenění „Nejlepší knihovna“ Ilona Ficová z Letonic za dobrou práci, pořádání kulturních akcí v knihovně a celkové pozvednutí činnosti knihovny, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem, práci se čtenáři, zejména dětmi.

Poděkování za dobrou práci v uplynulém roce bylo uděleno knihovníkům těchto knihoven: Barboře Polachové z Němčan, Blance Homolové a Heleně Kuchtové z Nesovic, Jarmile Čánkové z Mouřínova, Ladislavě Růžičkové z Drnovic, Evě Hálové z Nemojan a Miroslavu Jeřábkovi z Milonic.

Do krajského kola byla navržena na ocenění knihovna v Moravských Málkovicích, kterou vede Mgr. Iva Jenerálová. Tato knihovna již dříve obdržela ocenění „Nejlepší neprofesionální knihovna vyškovského regionu“.

Děkujeme všem zřizovatelům – obecním úřadům. Bez jejich vstřícnosti a zejména finanční podpory by nebylo možné poskytovat tak dobré služby.

Jaroslava Barová
zástupkyně ředitele KKD Vyškov

Fotogalerie


Ocenění regionálních knihoven