Křest publikace o válečných osudech Němců z Vyškovska

V pondělní podvečer 28. ledna 2013 se konalo v Knihovně Karla Dvořáčka slavnostní uvedení nové publikace spoluautorů Jiřího Suchánka (editor), Radka Mikulky a Martina Hanáčka Němci z Vyškovska na frontách druhé světové války. Autoři seznámili asi sedmdesát návštěvníků s okolnostmi, za nichž knížka vznikla, s prameny, z nichž čerpali, i s novými, místy překvapivými zjištěními, k nimž dospěli. Besedu vhodně doprovázela vizuální prezentace dokumentů a dobových fotografií.

Publikum se z úst dr. Radka Mikulky (zároveň i nakladatele zmíněné publikace) dovědělo o problematice česko-německého soužití od středověké kolonizace do 20. století se zvláštním přihlédnutím k Vyškovsku, kde se nacházel německý jazykový ostrůvek.

Autor stěžejních částí publikace Jiří Suchánek hovořil o nejednoduchém „vytěžování“ informačních zdrojů německé provenience a následném zpracování údajů do příslušných kapitol a do velmi cenných přehledů padlých a nezvěstných Němců z Vyškovska, většinou příslušníků Wehrmachtu, ve formě přehledných tabulek, tvořících další nosnou část knížky.

Martin Hanáček doplňoval výklad konkrétními údaji o příslušnících jednotlivých německých rodin z obcí Vyškovska, kteří doplatili smrtí vlastní nebo svých nejbližších na tragickou válku, do níž přivedla svět agresivní Hitlerova politika. Došlo i na zajímavosti a kuriózní případy a také na účast vojáků německé národnosti v bojích druhé světové války v uniformě československé zahraniční armády proti nacistické armádě.

Na závěr byla publikace pokřtěna moravskou slivovicí. Celý podvečer skvělým způsobem zpestřil talentovaný akordeonista a klavírista Dalimil Ševčík, student vyškovského gymnázia.

Fotogalerie