Křest knihy Radka a Jiřího Mikulkových

V pondělí 3. října 2011 jsme v Knihvoně Karla Dvořáčka slavnostně uvedli novou knížku Radka a Jiřího Mikulkových Malý hanácký pitaval 1945 aneb Hříšní lidé města vyškovského a jejich strážci zákona. Kmotrou publikace, která se vrací do hektického období v moravském městě Vyškově mezi koncem druhé světové války a závěrem roku 1945, se stala por. Mgr. Alice Navrátilová, tisková mluvčí Policie ČR, ÚO Vyškov.

Příslušníci místního velitelství SNB, velitelství stanice SNB a zdejší Okresní kriminální úřadovny řešili tehdy velké i drobnější případy, značnou měrou plynoucí ze zmatků a nejistot složité doby, kdy ne každý občan bez problémů „zvládal“ přechod z protektorátní reality do nových mírových časů. Čtenář se v ní dozví také o leckdy poměrně komplikovaném soužití mezi zdejšími občany a příslušníky sovětské posádky. To vše autoři podávají na základě dosud nezveřejněných materiálů z Archivu bezpečnostních složek a Moravského zemského archivu v Brně, resp. jeho organizační jednotky ve Slavkově u Brna.

Do poněkud vážnějšího literárního tématu vnesl několik úsměvných vzpomínek student ZUŠ Vyškov Igor Turčan. Na saxofon zahrál úryvky známých písní té doby – od východu až po západ.

Většina z přítomných sedmdesáti hostů využila možnost zakoupit knihu přímo na místě za zvýhodněnou cenu. Registrovaní čtenáři naší knihovny si ji buou moci vypůjčit od 14. října 2011.

O autorech:

PhDr. Jiří Mikulka (*1956), odborný pracovník Archivu bezpečnostních složek, pobočka Kanice u Brna. Zabývá se především dějinami protinacistické rezistence na Moravě a osudy jejích protagonistů po 2. světové válce. Na toto téma publikoval jako autor i spoluautor řadu monografií, článků a recenzí.

PhDr. Radek Mikulka (*1964), vyučující dějepisu a českého jazyka na Gymnáziu Vyškov. Zabývá se zejména historií vyškovského regionu v 1. polovině 20. století – na toto téma vydal několik publikací, řadu odborných studií, článků i popularizačních příspěvků.

Text: Radek Mikulka a Zdeňka Adlerová
Fotogalerie na FB: Zdeňka Adlerová