Kresby a malby Bohumila Zimmermanna

Bohumil Zimmermann, nar. 29. 9. 1942 v Ivančicích, se po absolvování povinné školní docházky vyučil strojním zámečníkem, poté vystudoval Strojní průmyslovou školu v Brně a v roce 1984 dálkově Průmyslovou školu stavební ve Valašském Meziříčí. V roce 2009 promoval na Univerzitě 3. věku Vysokého učení technického v Brně v oboru Historie výtvarného umění závěrečnou prací - filmovým dokumentem o secesním malíři Alfonsu Muchovi a jeho vztahu k Ivančicím.

Ve stávajícím výpisu předků ivančické rodiny Muchů od roku 1621 dohledal a doplnil větev směřující k Alfonsi Muchovi až po jeho vnuka Johna Muchu. Je autorem grafického zpracování celého tohoto rodokmenu.
Je členem Sdružení výtvarníků ČR. Kreslí a maluje již od svých 10 let. Je odchovancem ivančického akademického malíře prof. Jiřího Dvořáka, studoval kresbu a malbu ve třídě akad. malíře prof. Kotoučka v Brně. V jeho tvorbě ponejvíce převládá kresba tužkou a tuší jeho rodných Ivančic a okolí.

V současné době je již v důchodu, avšak jeho aktivita je velká a okruh působení široký. Dlouhou dobu byl členem redakční rady Ivančického zpravodaje a stále je jejím spolupracovníkem. Je autorem několika publikací o Ivančicích – např. Historie Ivančic v datech, Kaple sv. Jakuba, Průvodce ivančickým hřbitovem atd.

V ROCE 2010 MU BYLA UDĚLENA CENA MĚSTA IVANČIC

Uspořádal několik samostatných výstav, které byly zastoupeny až stopadesáti kusy obrázků:
V roce 2004 v ivančické kostelní věži
V roce 2007 v Ivančicích, Památníku A.Muchy, Oslavanech, Ketkovicích, Čučicích, Dolních Kounicích, v židovské synagoze
V roce 2008 vMalé galerii VÚVM v Brně
V roce 2009 v Oslavanech, v zámecké kapli
V roce 2010 zahraniční výstava v Radovljici, Slovinsko
V roce 2011 v galerii Žlutý kopec Masarykova onkologického ústavu v Brně

Všechny obrazy - mimo označené „NEPRODEJNÉ“ - lze zakoupit. Kontakt ivancak@email.cz.