Král je mrtev. Ať žije král!

Ve středu 5. září 2018 jsme v Knihovně Karla Dvořáčka zhodnotili pět let působení Virtuální univerzity 3. věku při České zemědělské univerzitě v Praze a první tříletý cyklus Univerzity 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci.

Zazpívali jsme si společně s ing. Janem Holzerem a vyslechli inspirativní přednášky o aktivitách našich seniorů.
Ing. Jiří Kolda nás seznámil s projektem Adopce na dálku a představil nám svou adoptivní dceru z Indie, kterou letos na jaře navštívil společně se svou manželkou.
Paní Ludmila Pilátová, DiS. vyprávěla o projektu „náhradní babička“, kterého se již několik let účastní.

Pokud vás zajímá statistika, máme pro vás pár čísel:

Ve VU3V studovalo v uvedeném období 55 zájemců, z toho 19 seniorek absolvovalo jednu promoci a 16 seniorek dvě promoce.

Do prvního tříletého běhu U3V se v roce 2015 přihlásilo 63 zájemců, v roce 2016 osm a v roce 2017 sedm zájemců. V červnu tohoto roku promovalo v Olomouci 39 absolventů. 

V pondělí 10. září 2018 se v Knihovně Karla Dvořáčka konala slavnostní imatrikulace studentů druhého tříletého běhu U3V při UP Olomouc. Ve studiu  bude pokračovat celkem 35 zájemců.

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují starším občanům vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci.

Vážíme si proto všech studentek a studentů, kteří i ve „třetím věku“ mají zájem o sebevzdělávání a nebojí se prokázat své znalosti písemnými pracemi. Přejeme všem hodně úspěchů ve studiu a těšíme se na setkávání v knihovně nejen na odborných přednáškách.

Další vzdělávací akce pro seniory v KKD najdete zde.

Fotogalerie


Vzdělávání pro seniory