Krajiny srdce, výstava

Literární a obrazové toulky jedenácti environmentálně angažovaných moravských osobností, které se na výstavě vyznávají z lásky ke svým krajinám srdce: sociolog Libor Musil, ekopedagog Aleš Máchal, klasický filolog Lubor Kysučan, environmentalista Zbyněk Ulčák, balkanista Václav Štěpánek, zoolog Mojmír Vlašín, krajinný ekolog Jan Lacina (†), rozhlasová redaktorka Alena Blažejovská, astrofyzik Jan Hollan, socioložka Hana Librová a sociolog Pavel Klvač.

Výstava k projektu Udržitelnost v knihovnách ve 2. podlaží knihovny, 1. - 31. 3. 2022.

Mnoho z nás má svoji oblíbenou krajinu. Krajinu milejší než jiné. Krajinu, kde se cítí dobře, místo, kam se rád vrací. Šťastnější z nás v takové krajině žijí. Krajina je nám rozšířeným domovem, bezpečným místem, kterému se snažíme porozumět, případně pro něj něco dělat. Je nám inspirací i předmětem obdivu. Zaslouží si náš vděk a pomoc. Spolu s ostatními živými tvory ji sdílíme a spoluutváříme v jedinečném historickém okamžiku. Byla zde před námi a bude i po nás.

Časopis pro ochranu přírody a krajiny Veronica vychází v Brně od roku 1986. Součástí časopisu je léta i nepravidelná rubrika Krajina srdce. Oslovení autoři se zde vyznávají z lásky ke své nejmilejší krajině. Z mnoha desítek publikovaných textů jsem pro tuto výstavu vybral deset osobností a jejich krajin. Jedná se o autory z okruhu mého bývalého akademického působiště na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) a rekční rady časopisu Veronica. Nebýt šťastného setkání, moje sociální krajina by byla bez nich citelně chudší. K jejich deseti krajinám jsem přidal svoji.

Uveřejnit plné znění textů nebylo vzhledem k jejich rozsahu možné. Jsem si vědom toho, že prezentací několika vytržených fragmentů se významně snižuje jejich původní informační a estetická hodnota. I přesto věřím, že budou pro vás inspirativní. Plné znění texů je pro případné zájemce dostupné na webových stránkách časopisu Veronica.

Pavel Klvač