Krajinou Vyškovska chůzí poutníka

Událost se konala 21.3.2024 9:30 - 11:00 ve velkém sále.

Přednáška se bude věnovat tématu chůze kulturní krajinou. Na příkladu Vyškovska budou ilustrovány proměny významu cest, drobné sakrální architektury, studánek, památných stromů, symboliky lesa ad.