Kousek ze mě, vernisáž výstavy

Událost se konala 6.10.2022 13:30 - 14:30 v knihovně.

Zveme vás na slavnostní vernisáž výstavy výtvarných prací klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením a Domova pro seniory v Habrovanech. Ve 2. podlaží budou vystaveny malby akrylovými barvami, suchými pastely, koláže a kresby tužkou. Hudební vystoupení Jiří Kolda. Výstavu si můžete prohlédnout do 30. 10. 2022.

Habrovanský zámek, p.o. je domovem pro osoby se zdravotním postižením a domovem pro seniory. Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba, která umožňuje dospělým osobám s tělesným postižením vyžadujícím takovou pravidelnou péči jiné osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí, žít v prostředí uzpůsobeném jejich potřebám. Domov pro seniory je pobytová služba pro seniory zejména s postižením pohybového aparátu. Pomáhá svým klientům žít důstojný život, usiluje o zachování a rozvoj jejich soběstačnosti a předchází rizikům sociálního vyloučení.

Zařízení poskytuje mimo péči o klienty v základních oblastech života, jako je péče o vlastní osobu, rovněž dopomoc při realizaci zájmových potřeb. Jednou z nejoblíbenějších zálib jsou činnosti v rámci ergoterapie.

Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit, podporovat zdraví a duševní pohodu klienta/pacienta prostřednictvím smysluplné aktivity/zaměstnávání
• pomáhat v rozvoji schopností, které se uplatňují při zvládání sebeobsluhy, pracovních činností a aktivit volného času
• umožnit klientovi/pacientovi naplnění její/jeho sociální role
• napomáhat k plnému začlenění klienta/pacienta do společnosti
• posilovat klienta/pacienta v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí)

V našem zařízení s klienty pracujeme ve funkčně zařízené ergo dílně. Věnujeme se výrobě keramiky, pletení košíků, práci s papírem, přírodními i jinými materiály, výrobě dekorací, malování. Máme zde také cvičnou kuchyni, ve které s klienty společně pečeme a vaříme. Každý klient preferuje s ohledem na své zájmy i zdravotní omezení jiné činnosti. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, dle jeho možností. Překrásné ukázky z tvorby a práce našich klientů jsou motivem výstavy Kousek ze mě.

Mgr. Pavla Haumerová
vedoucí sociálního úseku
Habrovanský zámek, p.o.
Habrovany 1, 683 01
tel. 517 305 105, 739 087 789
socialni@habrovanskyzamek.cz