Kondolenční listina k úmrtí Václava Havla

Kondolenční listinu k úmrtí Václava Havla, českého dramatika, esejisty, kritika komunistického režimu, posledního prezidenta Československa (1989 – 1992) a prvního prezidenta České republiky (1993 – 2003), můžete podepsat v přízemí Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Elektronická kondolenční listina je umístěna na internetových stránkách Pražského hradu.

Děkujeme za vaši účast.