Knihovny vyškovského regionu nezahálí

untitledModerní knihovny současnosti jsou nejen budovy, kam návštěvníci chodí za knihami, ale i místa setkávání, vzdělávání a zábavy. To platí pro velké městské i malé regionální knihovny. Málokdo ví, že na okrese Vyškov jich pracuje osmdesát sedm.

Právě jejich pracovníci se sešli ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově na pravidelném semináři neprofesionálních knihovníků. Jedním z bodů programu je již šestým rokem také ocenění práce našich nejlepších knihoven.

V letošním roce přebraly ocenění knihovnice dvou knihoven:

Lucie Hrubá a Eva Skaličková z Nevojic za kulturně – výchovnou činnost, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem, práci se čtenáři, zejména dětmi, za uložení knihovního fondu do automatizovaného systému a

Marie Vintrová z Krásenka za dobrou práci se čtenáři, zejména dětmi, a kulturně -výchovnou činnost v knihovně, což má za následek velký počet čtenářů i výpůjček a také za dobrou spolupráci s obecním úřadem, díky které knihovna získala, společně s mateřským centrem, nové prostory.

Poděkování za dobrou práci v uplynulém roce bylo uděleno knihovníkům těchto knihoven: Hvězdlice, Ježkovice, Nemojany, Orlovice, Kučerov, Rašovice, Malinky.

Děkujeme všem zřizovatelům – obecním úřadům. Bez jejich vstřícnosti a zejména finanční podpory by nebylo možné poskytovat tak dobré služby.

Jaroslava Barová
zástupkyně ředitele KKD Vyškov

 

Fotogalerie


Ocenění regionálních knihovníků