Knihovnou ruku v ruce poosmé

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhla v prostorách knihovny akce Knihovnou ruku v ruce. Podobně jako v předchozích letech se jednalo o podnětné setkání klientů z Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením při Sociálních službách Vyškov, p. o. a studentů Gymnázia ve Vyškově. Role průvodců handicapovaných návštěvníků se ujali přímo sami studenti.

O realizaci programu se postarali knihovníci a pro návštěvníky připravili řadu zajímavých aktivit. V počítačové učebně si účastníci vyzkoušeli práci s počítačem, v dětském oddělení si prohlíželi knihy a povídali o nich. V T-Klubu na ně čekala nejen řada logických úkolů, ale na závěr také diskotéka…

Svou činností a bezbariérovým přístupem vytváří Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově prostor ke vzájemnému sbližování zdravých a handicapovaných obyvatel, kteří i přes zlepšování kvality a dostupnosti služeb obecně stále žijí ve dvou oddělených světech. Věříme, že naše setkání znamenalo obohacení pro všechny zúčastněné a pozitivně ovlivní vztah mladé generace k lidem s handicapem.

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková