Knihovnou ruku v ruce aneb Integrace v praxi

20130404_knihovnou_ruku_v_ruce_02Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově dlouhodobě vytváří prostor ke vzájemnému sbližování zdravých a handicapovaných, čímž napomáhá u majoritní společnosti odstraňovat předsudky, nepochopení a nezájem vůči této minoritě. Dokladem toho bylo ve čtvrtek 4. dubna 2013 již  šesté pokračování  zajímavé akce nazvané Knihovnou ruku v ruce aneb Integrace v praxi.

Jednalo se o podnětné setkání klientů z Denního pobytu pro mentálně postiženou mládež při ÚSP a DD a studentů víceletého Gymnázia ve Vyškově. Žáci kvarty B pod vedením Mgr. Zuzany Ševčíkové přímo ukázkově provedli postižené knihovnou a při rozvíjení jejich sociálních dovedností je nenásilně zapojili do kolektivu vrstevníků.

Velkou zásluhu na zdařilém průběhu mají především pracovníci knihovny, kteří program dopolední akce tématicky připravili. Účastníci zahájili svůj pobyt v dětském oddělení společným prohlížením bohatě ilustrovaných knih z beletrie a naučné literatury a následnou besedou  o nich. Potom se přesunuli do počítačové učebny, kde se studenti pokusili přiblížit kamarádům ze Stacionáře základy práce s PC, hledání na internetu a jednoduché počítačové hry. Svoje putování knihovnou ukončili ve společenském sále při poslechu ukázek ze současné české i světové hudební tvorby, doplněném o soutěž v určování skupin a interpretů. Tato část je vždy vyvrcholením celého setkání, protože mladým lidem velmi názorně ukazuje, že v žádném případě není přímá úměra mezi mentálně postižený =  celkově omezený. Naprosto s přehledem zde totiž každoročně vítězí „šampión“ David ze Stacionáře.

Věříme, že naše setkání splnilo svůj účel, bude obohacením pro všechny zúčastněné a pozitivně ovlivní vztah mladé generace k lidem s handicapem.

Dagmar Marušincová

Autor fotografií: Jan Řezníček

 

Fotogalerie


Knihovnou ruku v ruce - duben 2013