Knihovnou ruku v ruce aneb Integrace v praxi

V rámci Týdne knihoven se „ruku v ruce“ procházelo ve čtvrtek 6. října 2011 Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově, která ve své činnosti již dlouhodobě vytváří prostor ke vzájemnému sbližování zdravých a handicapovaných.

Protože předsudky a nepochopení se nejlépe odstraňují v dětství, uskutečnilo se v knihovně již počtvrté podnětné setkání Klientů z Denního pobytu pro mentálně postiženou mládež při ÚSP a DD a studentů víceletého Gymnázia ve Vyškově. Žáci kvarty B se přímo ukázkově zhostili role průvodců handicapovaných dětí knihovnou a při rozvíjení jejich sociálních dovedností je nenásilně zapojili do kolektivu vrstevníků.

Základy práce s PC v počítačové učebně, beseda nad bohatě ilustrovanými knihami v dětském oddělení a poslech ukázek ze současné české i světové hudební tvorby všechny velmi zaujaly.  S dobrým ohlasem se především setkala závěrečná aktivita, která byla doplněna soutěží zástupců obou skupin.  Opět zaslouženě vyhrál „šampion“ David ze Stacionáře.

Věříme, že tradice bude pokračovat i v příštích letech, neboť jen taková setkání pozitivně ovlivní vztah mladé generace k lidem s postižením.

Fotogalerie na Facebooku.