Knihovnou ruku v ruce

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově vytváří již dlouhodobě svojí činností a bezbariérovým přístupem prostor ke vzájemnému sbližování zdravých a handicapovaných. Ti dnes často žijí, přes veškerou osvětu, ve dvou oddělených světech. Bariéry, jako např. předsudky a nepochopení, se nejlépe odstraňují v dětství. To byl právě jeden z důvodů, proč byla v knihovně 19. dubna 2018 uspořádána v Knihovně Karla Dvořáčka velmi zajímavá akce nazvaná Knihovnou ruku v ruce.

Jednalo se o setkání klientů z Denního pobytu pro mentálně postiženou mládež při ÚSP a DD Vyškov a studentů víceletého Gymnázia ve Vyškově. Žáci gymnázia se zhostili role průvodců handicapovaných dětí knihovnou a při rozvíjení jejich psychomotorických a sociálních dovedností je tak nenásilně zapojili do kolektivu vrstevníků. Dopolední program tematicky připravili knihovníci. V počítačové učebně hráli gymnazisté s klienty ze Stacionáře jednoduché hry na počítačích, v dětském oddělení společně besedovali nad knihami z beletrie a naučné literatury a v T-klubu skládali puzzle nebo vymalovávali jednoduché mandaly. Závěrem se všichni dobře pobavili při taneční diskotéce.

Knihovnou ruku v ruce se procházelo po tříleté přestávce už posedmé a věříme, že toto setkání nebylo poslední.

Ludmila Orálková
vedoucí Oddělení služeb
Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

Pohled na akci studenta Filipa Zimmera, 1.B