Knihovnou ruku v ruce

20141009_stacionar_15

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově vytváří již dlouhodobě, svoji činností a bezbariérovým přístupem, prostor ke vzájemnému sbližování zdravých a handicapovaných. Ti dnes často žijí, přes veškerou osvětu, ve dvou oddělených světech. Bariéry v našich myslích, jako např. předsudky, netolerance a nepochopení, se nejlépe odstraňují v dětství. Právě to byl jeden z důvodů, proč byla ve čtvrtek 9. října 2014 v rámci Týdne knihoven uspořádána v KKD Vyškov velmi zajímavá akce, nazvaná Knihovnou ruku v ruce aneb Integrace v praxi.

Jednalo se o podnětné setkání klientů z Denního pobytu pro mentálně postiženou mládež při ÚSP a DD Vyškov a studentů víceletého Gymnázia ve Vyškově. Žáci kvarty B se přímo ukázkově zhostili role průvodců handicapovaných dětí knihovnou a při rozvíjení jejich psychomotorických a sociálních dovedností je nenásilně zapojili do kolektivu vrstevníků.

Velkou zásluhu na zdařilém průběhu mají především pracovníci knihovny, kteří program dopolední akce tématicky připravili.

Účastníci zahájili svůj pobyt v počítačové učebně, kde gymnazisté vysvětlovali klientům ze Stacionáře základní práci s PC, hledání na internetu a hraní jednoduchých her. Potom se všichni přesunuli do dětského oddělení, kde společně besedovali nad bohatě ilustrovanými knihami z beletrie a naučné literatury. Svoje putování ukončili v T-klubu při poslechu ukázek ze současné české i světové hudební tvorby, doplněné „rychlostní“ soutěží při určování skupin a interpretů. Závodilo se po jednom zástupci z obou skupin a zaslouženě vyhrál „šampión“ minulých let David ze Stacionáře. Závěrem se všichni dobře pobavili při taneční diskotéce a hraní na konzoli X Box.

Knihovnou ruku v ruce se procházelo již pošesté a věříme, že tradice bude pokračovat i v příštích letech. Jen taková setkání pozitivně ovlivní vztah mladé generace k lidem s postižením a tím bude otevřena cesta ke vzájemnému porozumění, úctě a pocitu sounáležitosti.

Autor fotografií: Jan Řezníček

 

Fotogalerie


Knihovnou ruku v ruce