Knihovnice se vzdělávaly ve Vyškově

V úterý 4. dubna 2017 se v Knihovně Karla Dvořáčka konal odborný seminář Práce se seniory v knihovnách. O teoretický úvod do problematiky stáří a stárnutí se postarala PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD., absolventka oborů sociologie a andragogika na Filosofické fakultě UP Olomouc. S metodikou práce se seniory v knihovnách a dobrými příklady z praxe seznámila přítomné knihovnice Mgr. Zlata Houšková, vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

„Stáří je naše budoucnost – osobní i profesní. Stárnutí populace je totiž současným demografickým trendem, tento proces probíhá na celosvětové úrovni, nejrychleji pak v Evropě, kde se podíl osob starších 60 let zvýší na celých 35 % v roce 2050. Tento trend se nevyhne ani České republice. Dá se očekávat, že po roce 2016 budou i v naší společnosti lidé ve věku nad 60 let představovat již více než čtvrtinu populace. Podle projekce Českého statistického úřadu bude u nás v roce 2020 dokonce 28 % seniorů, což představuje téměř třetinu obyvatelstva. Nejen z tohoto důvodu představuje stárnutí a stáří velmi důležité téma, které je nutné zodpovědně řešit. Senioři rozhodně nebudou marginální skupinou, jejíž hodnoty a potřeby bude možné přehlížet. Je tedy více než pravděpodobné, že se daná demografická situace promítne do všech oblastí společenského života, tedy i do knihovnické praxe. S prodlužující se délkou života je nutné si položit i otázku o kvalitě těchto let. Nejde totiž o to „přidat léta životu“, ale „přidat život létům“.“ PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., odborný asistent Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty UP Olomouc.

 

Fotogalerie


Knihovna přátelská seniorům