Knihovna pro všechny generace – muzikoterapie

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově připravila u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity dlouhodobý zábavně-vzdělávací projekt určený pro tří generační týmy s názvem Knihovna pro všechny generace.

V dubnu jsme uspořádali první workshopy a to na téma muzioterapie s PhDr. Ing. Petrem Krohe z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno.Muzikoterapie je metoda, která používá k léčení těla i duše hudební nástroje a zpěv. Využívá se k posílení adaptability, komunikace a soustředění. Účastníci našeho workshopu si zahráli na dva původní etnické nástroje tibetské mísy a šamanský buben.

Po krátkém, ale velmi zajímavém, teoretickém a historickém úvodu si bezmála čtyřicet účastníků vyzkoušelo na vlastní uši a kůži blahodárné relaxační i energetizující účinky obou nástrojů. Pro ty, kteří by chtěli muzikoterapii provozovat doma, doporučuje lektor koupi nástrojů osobně v obchodě (např. Shanti Brno), neboť každá mísa i bubínek zní jinak a podle jeho slov : „…je třeba počkat si na ten svůj nástroj…“.

Další akcí našeho cyklu je 22. a 29. května workshop žonglování s Mgr. Dagmar Trávníkovou, Ph.D., FSpS MU Brno.

Žonglování je kreativní pohybová aktivita zlepšující nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci, soustředění a rozvíjející spolupráci mezi mozkovými hemisférami. Hlavním pozitivem této psychomotorické aktivity je její zaměření na prožitek z pohybu. Jejím cílem je rovněž bezděčné prožívání radosti ze hry a z tělesných cvičení a vytvoření tzv. bio – psycho – sociální pohody člověka. Žonglování není uměním nebo sportem vyžadujícím speciální tělesnou konstituci či speciální prostředí.

Účastníci se budou učit prstová cvičení k vyrovnávání mozkových hemisfér, žonglování s 1 – 3 míčky, žonglování ve dvojicích a žonglování ve skupinách.

Vytvořte tým a přihlaste se na e-mailu adlerova(at)kkdvyskov.cz. Těšíme se na vás!

Fotogalerie z muzikoterapie (Autorky fotografií Lucie Brunclíková a Zdeňka Adlerová)