Knihovna pro celou rodinu 2016 – aktualizováno

Knihovna Karla Dvořáčka a Klub přátel KKD vás zvou k účasti v projektu Knihovna pro celou rodinu, který je určen rodinným týmům. Zahájení projektu je v březnu, ukončení v listopadu tohoto roku.

Jednou za měsíc budou probíhat zajímavá setkání pod vedením odborných lektorů s následujícími tématy:

1. Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity zaměřené na poznávání vlastního těla, okolního světa a na prožitek z pohybu. Hra, komunikace a osobní kontakt jsou základními prvky psychomotoriky. Lidská psychika je úzce spojena s pohybovým projevem člověka, proto psychomotorické hry vyvolávají u hráčů spontánní reakce, prožívání pohybové aktivity a osvojování nových pohybových dovedností.

2. Jóga smíchu
Motto: „Proboha, smějte se častěji. Je to jediný spolehlivý lék na všechny nemoci“.  Nikolaj Vasiljevič Gogol
Cvičení kombinující smíchová cvičení a jógové dýchání pranayamu. Cílem je okusit smích bez důvodu – tělem i duší na vlastní kůži. Smích sbližuje lidi, otevírá srdce, nezná bariéry. Každý mu rozumí, každý ho zná.

3. Hrátky s pamětí: V rámci workshopu se účastníci zábavnou formou naučí zejména cvičení ke zlepšení soustředění se a k posílení pracovní (krátkodobé) paměti, kterou používáme denně při plnění pracovních úkonů, děti např. při psaní diktátu.

4. Návštěva zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně:  Na ploše bezmála 5000 m2 čeká návštěvníky přes 150 interaktivních exponátů. Budou si zde chytře hrát děti i dospělí.

5. Komiks – workshop: Pod odborným vedením se účastníci nejprve teoreticky seznámí, za jakých zákonitostí vzniká komiks a posléze se pokusí každý z týmů vytvořit svůj vlastní komiks. Z prací pak bude vytvořena výstava.

6. Děti v průběhu staletí: Interaktivní přednáška přiblíží děti v historickém vývoji, jejich život, zájmy, hry, vzdělávání, radosti i starosti, vztah společnosti k dětem.

7. Závěrečné setkání: Společné setkání všech týmů, vyhodnocení výstavy komiksů. Beseda o průběhu celého projektu, výměna zkušeností z jednotlivých činností. Předání drobných dárků všem účastníkům.

Věříme, že využijete příležitosti trávit se svými dětmi nebo vnoučaty zajímavé chvíle, které vás obohatí nejen o nové poznatky, ale i o pocit rodinné sounáležitosti. Projekt je určen pro všechny od 7 do 107 let.

Přihlásit se můžete ve vstupní hale knihovny na recepci, a to do čtvrtka 25. února 2016.

Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně Klubu přátel KKD
a
Zdeňka Adlerová, PR, organizace aktivit KKD