Klub přátel KKD zhodnotil svou činnost a naplánoval nové literární akce

klub-logo_w

Naše občanské sdružení vstupuje do čtvrtého roku své existence. Ohlédneme-li se zpátky za uplynulými třemi léty, myslím, že můžeme být spokojeni. Členská základna vzrostla téměř čtyřikrát, naše dvě pilotní akce – Literární čaje o páté a Literární toulky – získávají stále více příznivců. Vedení knihovny si spolupráci s Klubem přátel pochvaluje, oceňuje to, že Klub převzal financování velké většiny literárních pořadů odehrávajících se v knihovně.

V nadcházejícím roce chceme realizovat další akci. Hodláme dodat již existujícímu pořadu Milovníci knih novou podobu. V březnu, Měsíci čtenářů, uskutečníme v K-klubu dvě setkání členů Klubu i ostatních zájemců. V prvním z nich pracovnice KKD seznámí přítomné s novinkami, které se v poslední době objevily v knihovně. Doporučí podle vlastního uvážení některé z nich.  Druhé setkání bude zaměřeno tématicky. Tentokrát jsme vybrali téma Ženské literární hrdinky. Na toto téma promluví lektorka. V obou setkáních pak bude dán prostor účastníkům. V prvém případě mohou sami doporučit knihu, která je v poslední době zaujala, ve druhém pak promluvit o své oblíbené literární hrdince.

Domníváme se, že tyto interaktivní pořady by se mohly členům Klubu zamlouvat.

Rovněž chceme být nápomocni knihovně při řešení závažného problému, kterým je úbytek dospělých čtenářů. Budeme hledat nové cesty – atraktivní a zajímavé – kterými bychom do knihovny přiváděli nové čtenáře. Je to běh na dlouhou trať, chce to invenci a dobré nápady, ale neztrácejme elán a chuť, aby se dobré dílo podařilo.

Přeji vám všem, vážení přátelé, abyste do knihovny přicházeli rádi a nacházeli zde poučení, rozptýlení i zábavu, zkrátka pocit dobře a užitečně stráveného času.

Mgr. Libuše Procházková,
předsedkyně Klubu přátel KKD, o. s.

Dárci Klubu v roce 2013

Zpráva o činnosti Klubu za rok 2013

Plán činnosti Klubu na rok 2014