KKD Vyškov vyhlašuje „věrnostní program“

V posledních letech již knihovny přestávají poskytovat jen výpůjční a informační služby, ale stávají se kulturním a sociálním centrem všech komunit dané oblasti. Také návštěvníci vyškovské knihovny si již zvykli na to, že zde najdou nejen tisíce knih, novin, časopisů, CD, přístup k internetu a vlídný personál, ale také výstavy, besedy se spisovateli, odborné semináře, hudební pořady, kurzy apod.

Současná ekonomická krize doléhá nejen na průmysl a podnikatele, ale také na kulturní sféru. I když vyškovské knihovně její zřizovatel v letošním roce příspěvek nesnížil, růst cen knih, energií, služeb, honorářů apod. nás nutí k ještě obezřetnějšímu nakládání s finančními prostředky.

Přesto všechno si nepřejeme, aby naši věrní čtenáři tyto ekonomické potíže pocítili. Chceme pro ně i nadále zachovat kvalitní knižní fond a pořádat zábavné i poučné akce za účasti regionálních i celostátních osobností. Podpora čtenářství je pro nás prioritou.

Z těchto důvodů Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově vyhlašuje pro své registrované čtenáře tzv. věrnostní program. Chceme tím posílit spokojenost stávajících členů a získat důvěru budoucích čtenářů.

Nový program zvýhodní držitele platného čtenářského průkazu KKD Vyškov při návštěvách placených akcí – besed, kurzů, cyklů seminářů, Akademie 3. věku apod.

První „věrnostní akcí“ bude v úterý 14. února 2012 cestovatelský festival WORLDFILM. Jeho zakladatelé Petr Horký a Miroslav Náplava představí svoji novou knihu a film Albánie – kráska se špatnou pověstí o nejdivočejší zemi Evropy. Na programu bude také film Latim – Obřezané, unikátní svědectví českých filmařek Lenky Klicperové a Olgy Šilhové. Vstupné pro držitele platného průkazu do KKD Vyškov činí 30 Kč. Ostatní 60 Kč.

Na další „věrnostní“ akce budou čtenáři vždy upozorněni v měsíčním programu.

Děkujeme všem našim stálým návštěvníkům za přízeň a těšíme se na další členy naší knihovní rodiny.