Keltové na Moravě

Událost se konala 22.2.2023 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Jak výrazné bylo keltské osídlení Moravy a jaké významné lokality se nachází v našem okolí? O sídlech, pohřebištích ale i životě Keltů přednáší jedna z předních archeoložek moravského laténu Mgr. Hana Čižmářová, Ph.D., Archeologický ústav MZM.

Mladší doba železná představovala pro naše území období rozkvětu a inovací, mezi které lze zařadit např. využití hrnčířského kruhu, ražbu prvních mincí nebo místní výrobu skleněných šperků. Keltové byli zručnými řemeslníky, obchodníky i bojovníky. Na střední Moravě založili jedno z nejvýznamnějších center 3. až 2. století př. Kr. – aglomeraci v Němčicích. V závěru doby laténské se pak specializovaná řemeslná výroba a obchod přesunuly na nově vybudované oppidum Staré Hradisko.

Přednáška "Keltové na Moravě" shrne obecné informace o době laténské u nás, představí významné lokality z našeho okolí a připraví půdu pro nadcházející specializovanější přednášku "Němčice nad Hanou", která se bude točit okolo jednoho z nejvýznamnějších keltských center (nejen) na našem území.

K vidění a osahání budou i některé repliky lokálních archeologických nálezů z dob Keltů z inventáře spolku Teuta Ganna.