Kalendář akcí na září 2016

Akce:

1. 9. v 16.30 Pojďme si zazpívat…
s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.

6. 9. v 16.30 Je nedobrovolná migrace trendem současnosti?
Jak probíhá azylová procedura v České republice a jaké to je najít zde nový domov? Beseda s Evou Kaličinskou z Organizace pro pomoc uprchlíkům
a Nabim Abassim, který se narodil v Afghánistánu.

7. 9. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
První lekce trénování paměti pro seniory v novém školním roce.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 50 Kč.

8. 9. v 16.30 Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku
První lekce trénování paměti v novém školním roce.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 50 Kč.

13. 9. v 16.30 Alois Hudec – mistr kruhů
Slavnostní křest knihy regionální autorky Dagmar Stryjové. Foto-video prezentace, kulturní program.

15. 9. v 17.30 Stavy a vztahy
Neopravujeme, vyhazujeme a pořizujeme nové. A to platí i o vztazích. Beseda s teologem, psychiatrem a spisovatelem Doc. ThDr. PaedDr. MUDr. Jaroslavem Maxmiliánem Kašparů, Ph.D., dr. h. c.
Pořádáme ve spolupráci s Diogenes, z. s. Vyškov

20. 9. v 16.30 Pomáhám, ale kdo pomůže mně?
Centrum duševního zdraví Charity Vyškov vás zve na třetí setkání pečujících. Vzhledem k důležitosti tématu bude III. setkání opět zaměřeno na otázku „Jak pečovat a šetřit se?“ Ukážeme si, jak nejvhodněji manipulovat s nemocným, jak uspořádat prostor pro péči, na co si dát pozor, co můžeme použít za kompenzační pomůcky, ale také jaké „vychytávky“ k péči máme každý doma. Koná se za finanční  podpory Jm kraje.

21. 9. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
Další lekce trénování paměti.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 50 Kč.

22. 9. v 16.00 Karel IV. a komiks
Výtvarný workshop pro rodinné týmy s komiksovým scénáristou Ing. Danielem Vydrou. ZDARMA! Pouze pro přihlášené! Informace a přihlášky do 10. 9. na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.

22. 9. v 16.30 Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 50 Kč.

23. 9. v 18.00 Z Vyškova do Mongolska, stopem!
Ondřej a Mara si před sebe postavili výzvu: z Vyškova přes Polsko, Litvu, Lotyšsko a Rusko dojet stopem do Mongolska a zde navštívit české projekty, které v této zemi pomáhají. Přijďte si poslechnout příběhy z mongolských plání, a jak překonali vzdálenost více než 16 000 km se zdviženým palcem!

26. 9. v 17.00 Literární čaj o páté s doc. PhDr. Liborem Martinkem, Ph. D.
Beseda s bohemistou, překladatelem a pedagogem Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě o významném rodákovi z Orlovic na Vyškovsku, básníkovi F. A. Šípkovi, který po válce zakotvil ve slezském Krnově. Pořádá Klub přátel KKD. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.

27. 9. v 9.00 Virtuální univerzita 3. věku
První přednášky dalších semestrů vzdělávání pro seniory. Přednáší se dvě témata: Kouzelná geometrie a Michelangelo Buonarroti. Informace, přihlášky a platby v Referenčním odd. KKD (přízemí vpravo).
Noví studenti mohou první přednášku navštívit ZDARMA.
Více informací na www.e-senior.cz nebo na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz

29. 9. v 16.30 Jak se měří vesmír?
S historií měření vzdáleností ve vesmíru od Sluneční soustavy až po daleký
vesmír a s tím, jak situace vypadá dnes, vás seznámí RNDr. Petr Hájek.

 

Dětské oddělení:

12. 9. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem
Zábavný podvečer pro děti od dvou do šesti let a jejich doprovod. Čtení pohádek, zpívání, malování, cvičení, hraní.

13. 9. v 15.00 Roald Dahl nenapsal jen knihu Karlík a továrna na čokoládu
Povídání o autorovi a jeho díle pro děti u příležitosti jeho 100. výročí narození.

 

T-klub:

Každou středu v 13.00 – 18.00
Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.

30. 9. v 13.00 – 16.00
Mozkocvična: nenechte svůj mozek zahálet! Kreativní a zábavné cvičení pro děti od 9 let.

 

Výstavy:

1. 9. – 31. 10. Vzory a linie
Výstava výtvarných prací žáků MŠ, ZŠ a SŠ, sídliště Osvobození 55, Vyškov
v prostorách knihovny

26. 9. – 8. 10. 27. září – Den charity aneb Pomáháme i pomáhajícím
Výstava o činnosti charity Vyškov

Změna programu vyhrazena.

Sledujte nás na www.facebook.com/KnihovnaVyskov a www.instagram.com/knihovnavyskov

Nevíte co číst? Naše K.O.Z.A. vám poradí!

Program akcí KKD na září ke stažení a tisku v pdf.