Kalendář akcí a výstav – září 2015

Zazvonil zvonec a prázdnin je konec. Doufáme, že jste si je řádně užili a odpočatí se vracíte do práce, do školních lavic, ke svým povinnostem. Rádi bychom vaše všední dny obohatili nejen knihami, časopisy a CD, ale také setkáními s (ne)obyčejnými lidmi. V září se mimo jiné můžete těšit na prof. Martina Hilského, Václava Větvičku, kurzy genealogie, trénování paměti, hrátky s Večerníčkem a mnoho dalšího.
Nenašli jste odvahu přihlásit se do Virtuální univerzity 3. věku? Zkuste si první lekci „nanečisto!

Akce

2. 9. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
První lekce v novém školním roce. Vstup na permanentku (200/400 Kč) nebo jednorázové vstupné 50 Kč. Přihlášky, platby, informace v referenčním odd.

3. 9. v 16.30 Pojďme si zazpívat…
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.

10. 9. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
První lekce v novém školním roce. Vstup na permanentku (200/400 Kč) nebo jednorázové vstupné 50 Kč. Přihlášky, platby, informace v referenčním odd.

11. 9. v 9 – 18 Nebuďte na trápení sami, půjde se vám lépe
Prezentace služeb Oblastní charity Vyškov ve 2. podlaží knihovny. Přijďte se seznámit s nabídkou nově zřízeného Centra duševního zdraví.

14. 9. v 17.00 Literární čaj o páté
Setkání s populárním botanikem a spisovatelem Václavem Větvičkou.
Vstup pro členy Klubu přátel zdarma, ostatní 50 Kč.

15. 9. v 16.30 Sté výročí úmrtí Aloise Součka
Na prvního českého starostu města Vyškova vzpomenou Alois Kleveta a Miloš Nevřala, pravnukové jeho sourozenců.

17. 9. v 16. 30 AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty – Týdny vzdělávání dospělých
Zahájení třídílného cyklu přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické pro veřejnost. Vstupné 50 Kč.

21. 9. v 9 – 14.30 Slavnostní imatrikulace účastníků U3V
Zahájení činnosti pobočky U3V Univerzity Palackého v Olomouci.
Pouze pro přihlášené.

22. 9. v 16.30 Shakespearovi šašci aneb Chvála bláznovství – Týdny vzdělávání dospělých
Přednáška prof. PhDr. Martina Hilského, CSc., dr. h. c., MBE, našeho
současného nejvýznamnějšího znalce a překladatele Shakespearova díla.
Večer bude doplněn výstavou keramických figur klaunů a šašků ze Shakespearových her z dílny Jaromíra Kotisy, souborem grafik paní Mariny Richter ze soukromé sbírky MUDr. Karla Floryka a klavírní skladbou z alžbětinské doby v podání Mgr. Ivy Bartošové. Pořadem provází PaedDr. Ivan Pokorný.

24. 9. v 9.30 Univerzita 3. věku, 1. semestr Člověk ve zdraví a nemoci
Přednáška PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., na téma Komunikace a psychologie ve zdravotnictví. Pouze pro přihlášené.

30. 9. Virtuální univerzita 3. věku – Týdny vzdělávání dospělých
Zahájení výuky v semestru Dějiny oděvní kultury (9.00 hod.) a v semestru
Barokní architektura v Čechách (10.15 hod.)
Přihlášky, platby, informace v referenčním odd.
Pro nové potencionální studenty nabízíme (pouze) v tento den účast zdarma.

 

Dětské oddělení

21. 9.  v  16.30 Hrátky s Večerníčkem
Zábavný podvečer pro děti a jejich rodiče.

 

T-klub

14. 9. v 16.30 Český film
Hrajeme deskovou hru Český film a povídáme si o svých oblíbených filmech.

16. 9. od 13.30 Kroužek zábavné logiky pro děti
Zveme rodiče s dětmi ve 2. až 5. třídě ZŠ na „zkušební“ hodinu. Předpoklady přijetí do kroužku: zájem o hádanky, hlavolamy, hry a čtení. Psací potřeby
a pastelky s sebou. Koná se do 18.00 hod., přijďte dle vašich možností.

Každou středu od 15.00 do 18.00 hodin Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.

 

Výstavy

1. – 30. 9. Nebuďte na trápení sami, půjde se vám lépe
Výstava – prezentace činnosti Oblastní charity ve Vyškově; 2. podlaží KKD

10. 9. – 27. 10. Z našich ateliérů: akademická malířka Eva Mužíková
MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny.

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace.

 

V současném období, probíhají v Jihomoravském kraji Týdny vzdělávání dospělých, které mají, mimo jiné, ukázat význam dalšího vzdělávání – vzdělávání dospělých a motivovat všechny pro toto vzdělávání.

V Jihomoravském kraji se v období září – listopad koná na sto padesát různých vzdělávacích aktivit, mezi něž se řadí i naše akce.

Týdny vzdělávání dospělých organizuje pod patronací Rady pro rozvoj lidských zdrojů JMK a finanční podpory Rady Jihomoravského kraje koordinátor krajského zastoupení Asociace institucí vzdělávání dospělých, vzdělávací společnost BEVE, spol. s r.o. se svými partnery.

Kalendářní plán všech akcí je k dispozici na webu www.najdivzdelavani.cz a dále na celostátním webu www.tydnyvzdelavani.cz.

Chcete mít stálý přehled o našich nových službách, akcích a knižních novinkách v našem fondu?

Staňte se našimi fanoušky na www.facebook.com/Knihovna Vyskov nebo nám poskytněte svou e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme informace pravidelně posílat.

Program akcí KKD Vyškov na září 2015 ke stažení a tisku v pdf.