Kalendář akcí a výstav – září 2013

kkd-logo_puvZveme vás na akce, které jsme připravili na září 2013.

Školní rok zahájíme připomínkou otevření nové budovy knihovny před 10-ti lety. Premiéru bude mít nová Akademie volného času – vzdělávání pro všechny, devátým ročníkem pokračuje Akademie 3. věku. Ti, kteří pečují nejen o své tělo, ale také mozek, se již dnes mohou přihlásit do našich kurzů trénování paměti nebo kroužku zábavné logiky pro děti. Samozřejmě se také budeme věnovat literatuře – sejdeme se s milovníky knížek, pokřtíme novou knihu, budeme besedovat se spisovatelkou. Svůj volný čas můžete také strávit prohlídkou našich výstav.

Pořady

2. 9. v 15.00    „Zahájení“ aneb Repete po deseti letech
Malá připomínka otevření nové budovy knihovny pro pamětníky; před budovou i v sále.

4. 9. v 17.00    Klub přátel Bible – Pára nad hrncem aneb Kdo je kdo na úvod
Zahájení činnosti dalšího ročníku setkávání se s Knihou knih.

5. 9. v 16.30    Pojďme si zazpívat…
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.

9. 9. v 16.30   Ájurvéda – přirozené zdraví
Seminář v rámci Akademie volného času vede Antonín Klap. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

10. 9. v 16.30  Veřejné projednávání koncepce rekonstrukce Smetanových sadů
za účasti vedení města a zastupitelů města Vyškova. Přítomni budou také vedoucí odboru životního prostředí a odboru územního plánování a rozvoje Městského úřadu Vyškov a Ing. Yvona Lacinová, projektantka firmy Projekce zahradní, krajinná a GIS, Brno.

10. 9. v 16.30 Kurz trénování paměti pro začátečníky
První lekce. Vstup pouze na permanentku.

11. 9. v 9.00   Hrátky s pamětí pro seniory
Permanentní kurz trénování paměti. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

11. 9. v 13.00  Kroužek zábavné logiky „nanečisto“
Přijďte se seznámit s náplní kroužku pro děti a mládež 6–15 let. Zdarma!
Obsah: rozvoj intelektových schopností v různých oblastech: vrozená logika, verbální schopnosti, matematické schopnosti, plošná a prostorová představivost, kreativita, důvtip, funkční – zejména čtenářská – gramotnost, praktická inteligence, vnímání, postřeh apod.

12. 9. v 16.30 Hrátky s pamětí pro pokročilé bez rozdílu věku
Permanentní kurz trénování paměti. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

16. 9. v 16.30 Klub zdraví: Pět jazyků lásky
Seminář v rámci Akademie volného času vede Jaroslav Černoch. Ve spolupráci s www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

17. 9. v 10.00  Slavnostní otevření nových prostor v KKD
Za účasti představitelů města Vyškova zahájíme provoz T-Klubu a nové klubovny pro dospělé.

17. 9. v 16.30  Prapověsti naše s trochou vtipné kaše
Slavnostní křest nové knihy – tentokrát určené nejen pro děti – regionálního spisovatele Zdeňka Železného a ilustrátora Karla Krabata.

18. 9. v 13.30  Kroužek zábavné logiky
Pro děti a mládež 6 – 15 let, které mají zájem rozvíjet zábavnou formou své intelektové schopnosti. Zdarma!

19. 9. v 9.00   Současné trendy v bydlení v ČR
Seminář v rámci Akademie 3. věku vede doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

23. 9. v 16.30 Čína a čchi-kung
Seminář v rámci Akademie volného času. Nejen cestopisná přednáška Milana Kovára. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

24. 9. v 16.30 Kurz trénování paměti pro začátečníky
Druhá lekce. Vstup pouze na permanentku.

25. 9. v 9.00   Hrátky s pamětí pro seniory
Permanentní kurz trénování paměti. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

25. 9. v 17.00 Literární čaj o páté aneb Milovníci knížek
Setkání (nejen) s členkami projektu www.kniharum.cz. Vstup pouze „v doprovodu“ vaší oblíbené knihy. Pořádá Klub přátel KKD, www.klubpratelkkd.cz.

26. 9. v 16.30 Hrátky s pamětí pro pokročilé bez rozdílu věku
Permanentní kurz trénování paměti. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

Výstavy

1. – 4. 9. Operační sál
Výstava fotografií Jany Raškové v prostorách knihovny.

5. 9. – 2. 10. Pinhole
Výstava pohledů dírkovou komorou v prostorách knihovny. Autoři: Bára a Zdeňka Adlerovy a Anry Lukáč.

 

logoTK2013Týden knihoven 2013 – S námi vždy all inclusice!

30. 9. v 16.30  Maratón čtení – Sylva Fischerová
Setkání s autorkou básnických sbírek, povídek i knih pro děti. Její kniha Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel byla nominována na Magnesii literu 2013.

1. 10. v 15.00  Jiří Holub – Jak se zbavit mstivý Soni
Dramatická adaptace knihy, která je v některých školách na indexu! Dětem doporučeno, dospělým přístupno!

2. 10. v 16.30  Živé Literární noviny
Beseda s redaktory o historii a současnosti tohoto legendárního týdeníku pro kulturu a politiku a s jejich hostem – „králem fejetonů“ Rudolfem Křesťanem. Pořádá Klub přátel KKD, www.klubpratelkkd.cz

3. 10. v 16.30  Toulky jihovýchodní Asií
Vernisáž výstavy fotografií Michala Larse Křítka. Komentovaná prohlídka.

4. 10. Vyškovský cedník a Knihovna je IN 2013
Vyhlášení témat nového ročníku literární a výtvarné soutěže.

Další akce v rámci Týdne knihoven:
Pro děti: Čteme pejskům, výtvarná dílna, literární hrátky…
Pro všechny: Dny otevřených dveří, amnestie na upomínky, soutěže o ceny…
Sledujte naše informace!

Připravujeme na říjen – nenechte si ujít!!!
8. 10. Literární čaj o páté s Arnoštem Goldflamem
10. 10. Dny zdraví s VZP
16. 10. Dílna tvůrčího psaní
21. 10. Tomáš Kubeš – Srdce Afriky (www.tomaskubes.cz)

Program KKD na září 2013 ke stažení v pdf.