Kalendář akcí a výstav – listopad 2012

Zveme vás na plánované akce a výstavy, které jsme připravili na listopad 2012.

V posledním díle cestopisných seminářů Akademie 3. věku se „podíváme“  do Irska a Skotska. Zahajujeme cyklus Muzikoterapie s Petrem Krohe. Zajistěte si cenově výhodnou permanentku! Letos poprvé se připojíme k celostátní akci Den poezie. Přijďte si poslechnout náš POP!
Skutečně přijde v roce 2012 konec světa? Odpověď se (možná) dovíte na dalším setkání Klubu zdraví. Můžete si hrát s pamětí, dovědět se o návratech první dámy či připomenout si, jak důležitý je med v naší výživě.

Srdečně zveme!

Pořady

1. 11. v 16.30 Pojďme si zazpívat…
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za hudebního doprovodu
Ing. Jana Holzera.

6. 11. 9 – 17.00 Den sociálních služeb
Prezentace organizací poskytujících sociální služby a služby související se sociální oblastí na území města Vyškova a okolí. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Vyškově.

7. 11. v 10.00  S kočárkem do knihovny: Rozvoj řeči dětí, logopedie
Tradiční setkání maminek na MD, tentokrát s Mgr. Helenou Kolbábkovou, lektorkou Asociace logopedů ve školství, autorkou knih Logopedie a Upovídaná pastelka. S dětmi si hrají, čtou a dovádějí knihovnice.

9. 11. v 9.15 A3V: Irsko – Skotsko
Cestopisný seminář uvádí Milan Štourač. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

12. 11. v 16.00 Psychologie všedního dne VII – Asymetrie prožitků a motivační podstata chování
Emotivita – prožívání a její role v myšlení. Model emočních vztahů. Jak se vyrovnávat s nepříjemnými prožitky, úzkostmi a strachy. Závislost na slasti a jak jí nepodlehnout.
Motivace, reflexní vs. motivované chování. Lektor: Miroslav Bláha.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

13. 11. v 16.00 Muzikoterapie s PhDr. Petrem Krohe
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné v rámci Věrnostního programu 50 Kč,
ostatní 70 Kč.

14. 11. v 16.00 Hrátky s pamětí
Permanentní kurz trénování paměti pro zájemce od 10 let. Vstupné 40 Kč. Psací potřeby s sebou.

15. 11. v 9.00 A3V: Leonardo da Vinci
Seminář vede lektor Nové Akropolis Brno. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

15. 11. v 16.00 POP – Prchavé Okamžiky Poezie
Pokus o zachycení prchavých okamžiků poezie do jemné sítě hudebních tónů. PŘE – STUP poezie do hudby. V rámci cyklu Milovníci knížek pořádá Klub přátel KKD.

17. 11. v 16.00 Běloruský sen
Film nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního aparátu, který se neštítí mediální propagandy, zneužívání tajné policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů.
Snímek je však především poctou všem Bělorusům, pro něž se svoboda stala hodnotou,
za kterou se vyplatí bojovat. Po skončení filmu bude následovat diskuse s běloruským emigrantem. Připraveno ve spolupráci s Junákem Vyškov ke Dni boje za svobodu a demokracii.

19. 11. v 16.00 Klub zdraví: Přijde v roce 2012 konec světa?
aneb Jak s dobrou myslí a nadějí vstoupit do nového roku. Přednáší Ing. Aleš Doleček. Součástí akce je ochutnávka zdravého jídla. Ve spolupráci s o. s. Život a zdraví www.zivotazdravi.cz.

20. 11. v 16.30 Návraty první dámy
Přednáška RNDr. Petra Hájka o nejznámějších návratech nejslavnější komety nazvané
po Edmondu Halleyovi.

21. 11. v 16.30 Prezidenti Československa VIII – Václav Havel
Poslední část z cyklu přednášek dr. Arnošta Drmoly o rodinách čs. prezidentů.

26. 11. v 16.00 Napoleonské tažení roku 1805 v obecních a farních kronikách
Přednáška Dr. Aloise Klevety doplněná obrazovou projekcí.

27. 11. v 16.30 Morava v době knížecí
Přednáška významného medievalisty prof. dr. Martina Wihody, Ph.D., FF MU Brno.
Moderuje Dr. Ivan Pokorný.

28. 11. v 16.00 Hrátky s pamětí
Permanentní kurz trénování paměti pro zájemce od 10 let. Vstupné 40 Kč. Psací potřeby s sebou.

30. 11. v 16.00 Včelí produkty ve výživě člověka
Přednáška MUDr. Jany Hajdůškové. Možnost zakoupení medu a různých výrobků ze včelích produktů. Ve spolupráci s Českým svazem včelařů o.s., Základní organizace Vyškov.

Dětské oddělení – Babičko, čti mi! – Každé pondělí od 14 hod.

5.11. Seznámení s novými knihami měsíce října – četba z knihy P. Braunové: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.

12.11. Čtení pejskovi – četba z knihy P. Braunové: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. ,
dětské vtipy, hádanky.

19. 11. Četba z knihy P. Braunové: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.

26. 11. Četba z knihy P. Braunové: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.

Výstavy

1. 11. – 12. 12.  Střípky paměti/Fragments of memory
Výstava obrazů Tomáše Jetely v prostorách knihovny.

1. 11. – 30. 11. Jan Amos Komenský – učitel národů
Výstava o životě a díle významné české osobnosti ve 2. podlaží knihovny

8. 11. – 13. 12. Amulety
Výstava obrazů MgA. Zdenky Verešové ve 2. podlaží knihovny

Připravujeme na prosinec

1. 12. Den pro dětskou knihu – tradiční celostátní akce s bohatým programem pro děti
a jejich doprovod.

4. 12. Muzikoterapie s Petrem Krohe

10. – 14. 12. Tradiční vánoční výstava

17. 12. Vánoce s Klubem přátel KKD aneb Možná přijde i kastelán

19. 12. Paměť nejsou žádné čáry aneb Kalendář na rok 2013 zpaměti za půl hodiny

20. 12. Pojďme si zazpívat … vánoční koledy

Program KKD Vyškov na listopad 2012 ke stažení a tisku v pdf.