Kalendář akcí a výstav – květen 2012

Zveme vás na plánované akce a výstavy, které se uskuteční v květnu 2012.

Květen láká všechny, i naše čtenáře, ven. Proto se také my vydáme mimo zdi naší knihovny. V pátek 4. května 2012 uspořádáme v rámci akce Vyškovské jaro knihovnický happening na Masarykově náměstí. Jeho součástí je také pokus o vytvoření rekordu. Přijďte v tento den v 16.30 hod. k našemu stánku s knihou, která obsahuje ilustrace Jiřího Trnky. Letos uplynulo 100 let od narození tohoto skvělého českého ilustrátora a zakladatele českého animovaného filmu.

V sobotu 12. května 2012 se podruhé připojujeme k celostátní akci Férová snídaně. Pořádáme od 9 do 11 hod. v parčíku před knihovnou. V případě nepříznivého počasí uvnitř knihovny. Připravte snídani z fairtradových nebo regionálních surovin a přijďte. Těšíme se na vás!

Pondělky v dětském oddělení – vždy ve 14.00 hod.

7. 5.   Rybářské  vyprávění  (návštěva rybáře)
14. 5. Čtení na pokračování – pohádky o vodnících
21. 5. Seznámení  s novými  knihami
28. 5.  Čteme pejskovi a sobě

Pořady

2. 5. v 10.00 S kočárkem do knihovny – Květiny na jaře
Venkovní aranžmá, balkonovky, letničky… Jak na to nám poradí Kateřina Cerovská z květinářství Sola Vyškov.

2. 5. v 15.00 Pomáda
Vystoupení žáků MŠ, ZŠ a PrŠ Vyškov, sídl. Osvobození 55, ke Dni matek.

4. 5. v 9.00 – 17.00 Vyškovské jaro… s knihovnou
Prezentace KKD Vyškov na Masarykově náměstí – zvýhodněné přihlašování, hry, kvizy, kulturní program.

4. 5. v 16.30 Pojďme si zazpívat…
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za hudebního doprovodu Ing. Jana Holzera.

9. 5.v 9.00 a 16.00  Hrátky s pamětí – kreativita
Permanentní kurz trénování paměti pro zájemce od 10 do 100 let. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

10. 5. v 16.30 Hovory s radnicí
Neformální setkání občanů se starostou města Ing. Karlem Goldemundem.

11. 5. v 16.00 Čekání na miminko
Vernisáž výstavy v rámci Světového týdne respektu k porodu na téma role otce u porodu. Ve spolupráci s Mateřským centrem Radost Vyškov.

14. 5. v 16.00 Psychologie všedního dne IV – Paměť není jen vědomou či mentální funkcí
Operační paměť není v úzkém slova smyslu pamětí, ale funkcí vnímání. Percepční konstanta jako podmínka integrovaného vědomí. Mentální paměť (nesvádějme všechno na sklerózu či Alzheimerovu nemoc), třídění, podpora. Druhy paměti a zvláště mentální paměti. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

15. 5. v 16.30 Prezidenti Československa V – Antonín Novotný
Pátá část z cyklu přednášek dr. Arnošta Drmoly o rodinách čs. prezidentů.

17. 5. v 9.00 A3V: Etiopie očima etnografa
Seminář vede Pavel Popelka, ředitel Muzea J. A. Komenského, Uherský Brod. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

21. 5. v 16.00 Dovolená pro zdraví aneb Jak správně odpočívat
Beseda s Janou Konečnou, R.S., o programu prevence nemocí, rekondičních pobytech a různých formách odpočinku. Ve spolupráci s občanským sdružením Život a zdraví.

23. 5.v 9.00 a 16.00 Hrátky s pamětí – Kouzlo mnemotechnik – metoda Loci
Permanentní kurz trénování paměti pro zájemce od 10 do 100 let. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

24. 5. v 17.00 Literární čaj o páté – Na vlnách hudby a slov
Beseda s cimrmanologem, básníkem, prozaikem, hercem a scénáristou Miloněm Čepelkou a nakladatelem i muzikantem Josefem „Pepsonem“ Snětivým. Pořádá Klub přátel KKD. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 30 Kč.

Výstavy

9. 4. – 4. 5. Město, které nikdy nespí
Výstava fotografií New Yorku Kateřiny Karáskové ve 2. podlaží knihovny.

7. 5. – 6. 6. I takoví jsme
Výstava fotografií Jitky Bařinové ve 2. podlaží knihovny

12. – 19. 5. Čekání na miminko
Výstava v rámci Světového týdne respektu k porodu; téma: role otce u porodu. Ve spolupráci s Mateřským centrem Radost Vyškov.


Knihovna pro všechny generace
KKD Vyškov pořádá dlouhodobý zábavně-vzdělávací projekt určený pro tří generační týmy (dále 3GT) s názvem Knihovna pro všechny generace. Tuto akci podporují: Komunitní nadace Tři brány Vyškov z darů Mgr. Věry Horníčkové a Jana Derky, realitního makléře Coloseum Nemovitosti s.r.o. a Klub přátel KKD, o.s.
Workshop žonglování s Mgr. Dagmar Trávníkovou, Ph.D., FSpS MU Brno
22. a 29. května 2012 v 16 hod.
Žonglování je kreativní pohybová aktivita zlepšující nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci, soustředění a rozvíjející spolupráci mezi mozkovými hemisférami. Hlavním pozitivem této psychomotorické aktivity je její zaměření na prožitek z pohybu. Jejím cílem je rovněž bezděčné prožívání radosti ze hry a z tělesných cvičení a vytvoření tzv. bio – psycho – sociální pohody člověka. Žonglování není uměním nebo sportem vyžadujícím speciální tělesnou konstituci či speciální prostředí. Účastníci se budou učit prstová cvičení k vyrovnávání mozkových hemisfér, žonglování s 1 – 3 míčky, žonglování ve dvojicích a žonglování ve skupinách.
Akce se mohou účastnit nejen rodinné, ale také např. sousedské a spřátelené týmy. Podmínkou je, aby tým byl složen ze tří až pěti příslušníků tří generací. Bližší informace a přihlášky na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz.


Druhý Týden čtení dětem v ČR proběhne od 1. do 7. června 2012 v městech a obcích v České republice. Tato akce navazuje na první Týden čtení dětem v ČR, který se i ve Vyškově konal v roce 2011. Celý týden bude svátkem dětí a literatury. Zúčastní statisíce dětí a dospělých. Buďte mezi nimi i vy! Oslavte tento svátek s námi v pondělí 4. června 2012 ve 14.00 hod. happeningem před knihovnou.


Klub přátel KKD, o.s. vás zve na další Literární toulky ve čtvrtek 7. 6. 2012
Vypravíme se do Prostějova, Kostelce na Hané a Čech pod Kosířem.
„Navštívíme“ Jiřího Wolkera, Petra Bezruče a Josefa Mánesa.
Odjezd autobusu v 8 hod. z autobusové zastávky U kostela.
Cena zájezdu pro členy Klubu 50 Kč, ostatní 100 Kč.
Přihlášky a platby přijímáme od 7. 5. v KKD Vyškov, 2. podlaží, pracoviště Informace a evidence internetu.