Kalendář akcí a výstav – červenec a srpen 2011

Zveme vás na plánované akce a výstavy, které ve vyškovské knihovně proběhnou v červenci a srpnu 2011. Věříme, že z pestré nabídky si vybere každý.

Podrobnosti o celoprázdninové hře Knihovna – ostrov pokladů již brzy ve všech knihovních médiích. Sledujte naše inforamce!

Pořady:

13. 7. v 16 hod. Školy na férovku
Přijďte se přesvědčit, že společné vzdělávání všech dětí bez rozdílu v českých základních školách funguje a je přínosem pro všechny. Film vám přiblíží, jak žijí, jak se učí a vůbec jak se daří fyzicky či sociálně znevýhodněným dětem ve Férových školách. Po promítání následuje diskuse i volná distribuce materiálů – metodické materiály pro učitele, poradenství pro rodiče.

20. 7.   12 – 17 hod. Férová čítárna
Bazar a čítárna knih a časopisů pod širým nebem. K dobré literatuře podáváme férovou (FairTrade) kávu. Možnost získat roční registraci do knihovny za výhodnou cenu 50 Kč! Koná se v parčíku před knihovnou, v případě nepříznivého počasí v sále knihovny.

17. 8. od 17.00 Ozvěny Anifestu
Třetí ročník minifestivalu animovaných filmů. Vstup volný!
17 – 19 hod. Anifest dětem – filmy o zvířátkách a se zvířátky
19 – 22 hod. To nejlepší z Anifestu

18. 8. Po stopách bratří Mrštíků
Autobusový zájezd pro všechny milovníky literárních toulek pořádá Klub přátel KKD o.s.
* Těšany – dějiště dramatu Maryša
* Diváky – vesnice, kde oba bratři žili a kde je Vilém pochován na místním hřbitově (na hrobě pomník od Dušana Jurkoviče). Prohlídka domu Mrštíků a hrobu V. Mrštíka.
* Ostrovačice – prohlídka Památníku Pohádky máje. Zastávka u myslivny Pod komorou a procházka k Helenčině studánce.
Bližší informace na www.klubpratelkkd.webnode.cz a v KKD od 4. 7. 2011.

23. 8. v 17.00 Fontána slov aneb Prozaik Karel Dvořáček
Podvečerní setkání v Zámecké zahradě s dílem tohoto spisovatele, čte Jarmila Wolfová. Ve spolupráci s MKS připravil Vladislav Raška.

Výstavy:

1. 6. – 21. 7. Produkty stromů znovu a jinak
Výstava soustružených předmětů Augustina Šoupala v sále knihovny.

2. 6. – 26. 8. Karel Vlček – Akt
Výstava fotografií ve 2. podlaží knihovny.

10. 6. – 26. 8. Rodina fotografuje
Výstava fotografií Ing. Petra Jakubčíka a jeho synů v Malé galerii.

17. 6. – 14. 7.  Pohádková země Vítězslavy Klimtové
Výstava loutek skřítků v dětském oddělení.     

Po celou dobu prázdnin: Knihovna – ostrov pokladů
Kdo hledá, najde … kouzelné knihy, které skrývají úžasné poklady!
Více informací brzy na internetu!

Každé pondělí v hudebním oddělení: Knihy do ouška – posezení i poležení s audioknihami.

Každou středu v dětském oddělení: Prázdninové hrátky – workshopy pro děti.