Josef Špidla – Strážce modrého tunelu

V středu 7. prosince 2011 se v Knihovně Karla Dvořáčka konal slavnostní křest trilogie Strážce modrého tunelu, jejímž autorem je pedagog a bývalý šéfredaktor Vyškovských novin Josef Špidla. Děj románu zachycuje na pozadí historických událostí uplynulých šedesáti let osudy lidí, kteří se o politiku nezajímali nebo jen zpovzdálí, a přesto je politika dostihla a semlela, těžce poznamenala a to za každého režimu.

První díl zobrazuje události v letech 1949 – 1954, druhý díl přivádí čtenáře do let šedesátých a končí masakrem v Brně 21.srpna 1969 smrtí Danuše Muzikářové. Třetí pak popisuje dlouhé období normalizace a polistopadovou éru, tedy dobu, kterou prožíváme právě nyní.

Sám autor o třetím díle trilogie říká: „Pro někoho bude tento díl jistě kontroverzní. Přiznám se, že když jsem začal tuhle ságu psát, představoval jsem si konec s vlajícími prapory vysoko nad hlavami rozjásaných davů… Protagonisté – tedy hrdinové mé knihy – mě však pevně přitáhli na zem. Museli totiž těchto šedesát let nejen prožít, ale přežít za cenu represí, kompromisů, slevování ze svých ideálů, pokřivení páteře… Takže kniha rozhodně nekončí happy-endem… Vytyčil jsem si zobrazit události, jimž je krásná literatura ještě hodně dlužna: například už zmíněné revolty v Brně v srpnu 1969 nebo v Plzni 1953, či na Velehradě 1949.“

Postavy většiny protagonistů stojí na pevném reálném základě a najdeme zde i zcela autentická jména dosud žijících lidí: například Bohumil Robeš z Holubic, hudební skladatel Edvard Schiffauer ze Štítiny u Opavy. Z těch už nežijících uveďme Danuši Muzikářovou, jezuitu P. Rudolfa Vašíčka, MUDr. Jaromíra Strachoně z Heršpic a mnoho dalších.

I když se děj románu, díky poúnorové a posrpnové emigraci, odehrává prakticky po celém světě, středobodem je fiktivní moravská vesnička Trhovice, kde příběh začíná i končí. Fiktivní proto, jelikož veškeré události jsou sem kumulovány z mnohých jiných: něco se stalo v Orlovicích, něco ve Švábenicích, něco na Třebíčsku či jinde. Kolektivizace – jáchymovské peklo – emigrace – intervence cizích vojsk – normalizace – polistopadová taškařice – divoká privatizace devadesátých let… to všechno bezesporu ovlivnilo protagonisty díla, které si vytyčilo za cíl zobrazit tento dlouhý časový úsek formou kroniky, vyhnout se černobílému vidění a i v těch nejprekérnějších situacích objevit hodnoty, povyšující lidství nad politický marasmus.

Kmotrem knihy se stal majitel vydavatelství Akcent pan Drahomír Rybníček. Slavnosti se zúčastnili také pan Bohumil Robeš a slavkovská výtvarnice Alena Slezáková, jejíž překrásné ilustrace celý román provázejí. Úryvky z knih četla Jarmila Wolfová i sám autor, který pro navození dobové atmosféry zazpíval písně Karla Kryla.

Trilogii Strážce modrého tunelu si můžete již dnes zakoupit v knihkupectví na Husově ulici ve Vyškově. Do konce roku bude zařazena do našeho fondu.

Fotogalerie