Jižní Morava čte – známe regionální vítěze! Aktualizováno!

Městská knihovna v Břeclavi společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně vymyslela a realizovala projekt zaměřený na posílení významu formování regionální identity a rozvoj vnímání knihoven jako komunitních center a místa mezigeneračního setkávání.

Projekt Jižní Morava čte také současně rozvíjí spolupráci mezi veřejnými knihovnami, školami a posiluje partnerské vztahy mezi obcemi celého Jihomoravského kraje. Podstatou projektu je podpořit u dětí budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu.

Ve všech knihovnách Jihomoravského kraje byla na začátku září vyhlášena literární soutěž pro děti a mládež na téma „Mýty a legendy mého kraje“. Povídky, pohádky, eseje či básničky na motivy legend a pověstí skutečných či vymyšlených v maximálním rozsahu pěti stran odevzdávaly děti do konce října ve vybraných knihovnách. Soutěž probíhala ve dvou věkových kategoriích 6-9 let a 10-18 let.

Do projektu se zapojilo 60 knihoven z Jihomoravského kraje, z toho z regionu Vyškov se zapojilo 6 knihoven. Knihovna Karla Dvořáčka tuto soutěž uspořádala na své pobočce, která má sídlo na ZŠ Morávkova na Sídlišti Víta Nejedlého. V září se uskutečnily akce, při kterých se děti seznámily s pověstmi a legendami Vyškovska a do soutěže se přihlásilo 7 dětí. Vyhodnocení soutěže proběhlo v rámci celostátní akce Den pro dětskou knihu 26. 11. 2016 v KKD. V mladší kategorii byly vyhodnoceny tři práce, ve starší kategorii dvě. Vítězové obou kategorií Ibrahim Hazaa a Klára Hrdová získali vstupenky na divadelní představení v divadle Radost a vstupenky do VIDA centra. Postupují také do krajského kola, které se uskuteční 3. prosince 2016 v divadle Radost.

Vítězná práce 1. kategorie: Ibrahim Hazaa, Legenda o třech studánkách (pdf)
Vítězná práce 2. kategorie: Klára Hrdová, Pověst o žebrákovi (pdf)

Projekt Jižní Morava čte je financován Jihomoravským krajem.

Fotografie Jagadesign.cz

Fotogalerie


Jižní Morava čte - Vyškov