Jiří Malík Živá Krajina – jak vzít obnovu krajiny do svých rukou?

Událost se konala 22.3.2021 18:00 - 19:00 mimo knihovnu.

Můžeme české krajině vrátit schopnost hospodařit s vodou, zadržovat srážky v tůních, mokřadech a meandrujících tocích? Omezit erozi a zachovat úrodnost půdy? Připravit ji na postupující klimatickou změnu? A můžeme toto všechno udělat se zapojením obyčejných lidí? Odzdola? Jiří Malík, odborník v oboru hydrologie, zakladatel spolku Živá voda a autor komplexního přístupu k nápravě krajiny pomocí celoplošné zádrže vody, obnovy biodiverzity, snížení eroze, konturováním částí krajiny, které mají i protipovodňový efekt, tvrdí, že to jde.

Ve skutečnosti už tuto ideu začal s teamem dobrovolníků realizovat, a to hned na několika místech České Republiky současně, Vyškovsko nevyjímaje. V čem konkrétně spočívá odborníky oceňované know how známé pod jménem "Živá krajina" a jak se mohou zapojit jednotlivci i obce, kteří by rádi pro své okolí něco udělali?

Nenechte si ujít online besedu, kde se dozvíte více a hlavně se můžete ptát na to, co vás zajímá.

Beseda se uskuteční v rámci projektu Společně proti suchu podpořeného Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z fondů EHP a Norska. #SODVAHOU

Koná se na FB profilu Knihovny Karla Dvořáčka 22. března 2021 v 18.00 h.
Připojte se k Události, budete mít všechny informace.

Pro dosahování cílů udržitelného rozvoje jsou knihovny zásadní institucí a partnerem. Pořádáme v rámci projektu Udržitelnost v knihovnách.