Jarní knihovní happening na vyškovském náměstí

Město Vyškov připravilo pro své obyvatele a návštěvníky z blízkého i širokého okolí akci Vyškovské jaro. Také naše knihovna dostala příležitost se prezentovat a proto jsme v pátek 4. května vyrazili na Masarykovo náměstí. K dispozici jsme dostali dva stánky, do kterých jsme umístili prezentaci Knihovny Karla Dvořáčka a občanského sdružení Klub přátel KKD.

Bez podpory sluníčka, v podmračeném a pár hodin i deštivém počasí, jsme se pokoušeli oslovit kolemjdoucí a nabídnout jim naše služby. Jak jsme slíbili, zamysleli jsme se nad výsledky březnové „cukrárenské ankety“ a vyšli vstříc těm, kdo si stěžovali na vysoký roční poplatek. Ten, kdo se přihlásil do knihovny tento pátek na náměstí, zaplatil pouhých 50 Kč a má po celých 365 dní k dispozici zdarma půjčování knih, časopisů, CD, audioknih, přístup na internet a zároveň může využívat výhod Věrnostního programu.

Na dvou stáncích jste se mohli seznámit s naším fondem CD, audioknih a časopisů, prodávali jsme regionální literaturu, v mozkohrátkách si odvážlivci vysoutěžili drobné odměny. Nemohla chybět ani naše knihovní canisterapeutka Endy Zlatá, která svým kouzelným šarmem přiměje číst i děti, které to horlivě odmítají. V dopoledních hodinách nám pak zpříjemnili pobyt na náměstí naši knihovníci Sylva a Honza hrou na housle, kytaru a foukací harmoniku.

Zlatým hřebem programu byl pokus o vytvoření rekordu v počtu přítomných s knihou ilustrovanou Jiřím Trnkou. Od narození tohoto významného českého výtvarníka, ilustrátora, sochaře, scénáristy a režiséra animovaných filmů uplynulo letos 100 let. Velmi nás potěšilo, že se nakonec sešlo 46 lidí se svou vlastní či půjčenou knihou. Nejstarší z nich byla z roku 1947. Organizátorka rekordu trochu podcenila blízkost Hané a pozapomněla na rčení: „Než se hanák, rozkévá, tož to chvílú térvá…“ a desítka účastníků rekordu přišla pár minut po půl páté. I přesto jsme je „zadokumentovali“ a do rekordu započetli. Věříme, že jsme tímto založili novou vyškovskou tradici a příští jaro se tento rekord pokusíme překonat.

Děkujeme těm, kdož nás podpořili – účastníkům rekordu, členkám Klubu přátel KKD, Endy Zlaté i všem návštěvníkům Vyškovského jara.

Fotogalerie Zdeňky Adlerové

Fotogalerie Anryho Lukáče