Jak funguje Bibliobox?

Jednou ze služeb nabízených naší knihovnou je možnost návratu knih pomocí Biblioboxu, který je v zahraničí od 90. let 20. století doplňkem větších i menších knihoven. V českém prostředí se návratové boxy objevují v roce 2007, kdy první dva kusy zakoupila Krajská knihovna Karlovy Vary. V Knihovně Karla Dvořáčka se Bibliobox objevuje v roce 2014. O oblibě služby svědčí jejich postupné rozšiřování nejen v České republice, ale také v Polsku a na Slovensku.

Bibliobox je konstrukčně navržen pro bezúdržbový provoz a proti odcizení je chráněn připevněním k zemi. Až do výběru obsahu Biblioboxu je o bezpečnost vracených knih velice dobře postaráno. Vhoz je totiž opatřen systémem se dvěma dvířky, který zabraňuje vyjmutí knih z boxu. Prostor vhozu je současně vybaven mechanizmem znemožňujícím vlití tekutin přímo na knihy, příp. vhození drobných předmětů (nedopalků cigaret apod.). Občas však nastane situace, kdy i po téměř 10 letech provozu Biblioboxu v něm kromě vracených knih nalezneme smetí v podobě materiálu určeného do sběru, nápojových kelímků či papírových kapesníčků, přestože hned vedle stojí odpadkový koš.

Proces návratu knih je velice snadný a rychlý. Stačí knihu půjčenou v naší knihovně (nikoli však audionosiče, časopisy či hry kvůli jejich snadnému poničení) kdykoli mimo provozní dobu KKD vhodit do samoobslužného boxu a vše ostatní zajistí pracovníci knihovny. Publikace zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby doporučujeme vracet pouze při osobní návštěvě,

Následující pracovní den knihovníci vrácené knihy odepisují ze čtenářských kont. Jakkoli poškozené (potrhané, polité, rozkousané četbychtivým domácím zvířectvem apod.) knihy však odepsány nebudou. Současně je třeba si uvědomit, že se doba výpůjčky nevrácených knih automaticky neprodlužuje. Je tedy v zájmu čtenáře si o prodloužení termínu zažádat, ať už telefonicky, e-mailem, či osobní návštěvou knihovny. V případě vystavení sankčních poplatků za překročení výpůjční doby zůstává tato pokuta evidována v systému knihovny. Z tohoto důvodu našim návštěvníkům vždy doporučujeme knihy během otevírací doby vracet přímo do knihovny. Jedině tak lze efektivně řešit nejen zmíněné pokuty a poškození, ale budou mít též jistotu včasného odepsání knih z jejich čtenářských kont.

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková