Já už do té univerzity chodit nebudu!

Před měsícem skončil již čtvrtý semestr naší Univerzity 3. věku, kterou pořádáme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Na první přednášku však přišli do knihovny velmi rozpačití senioři. Měla jsem pocit, že „olomoucká“ U3V má namále. Nic se však nejí tak horké, jak se uvaří. Posuďte sami z úryvků závěrečných prací semestru, který měl téma My lidé a příroda. Přednášeli nám RNDr. Petr Hájek a Prof. RNDr. Josef Molnár CSc.

Chystám se ohodnotit průběh semestru, jehož avizovaná témata mne spíše polekala, nežli nadchla. Informacím o vesmíru, slunci, planetách jsem se vyhýbala od doby, kdy jsem se začala dozvídat fakta o fungování světa. Kdyby mi bylo dáno osudem rozumět matematickým vědám, asi by byl můj vztah k otázkám o vesmíru vstřícnější. V dětství díky poezii a pohádkám, ve kterých se vyskytovalo zlaté hodné slunce a stříbrný měsíc s hodnými hvězdičkami a další více či méně kladné oživlé přírodní živly, to bylo jednodušší. Život není pohádka, jak zní jedno klišé, zůstávat v nevědomosti je hloupé, a proto jsem se rozhodla čelit přednáškám o slunci, vesmíru a matematice.

Semestr zakončila přednáška o matematice. Když přednáší někdo, jako je pan doktor Molnár, člověk, který svůj obor nejen ovládá a viditelně ho baví, ale ještě si přitom hraje, odpustím mu i to, že je matematik. Není to spravedlivé, že můj mozek nechce s matematikou spolupracovat, ač bych moc chtěla, ale nehnu s tím a nehnu. Můžu si vyslechnout něco o historii, teorii, o pravidlech a poučkách, něco se člověk ve škole naučil a vzpomene si a pak se povede splnit i test zadaný panem doktorem na konci přednášky. Ovšem testu náhradního pro neúspěšné řešitele testu prvního by bylo škoda se vzdát, protože nabídky řešení vyvolaly všeobecné veselí a smích.

Musím ale říci, že výběr témat mě trochu zaskočil. Meteorologie se mi zdála být nezáživná a s matematikou si nerozumím už od školy. Velice jsem se mýlila. Přednášející podali výklad jasně a zábavně. Zvláště meteorologie mě zaujala. Co se dá všechno vyčíst z oblohy je neskutečné.

Zaujala mě cikánská násobilka, která se stále mezi cikánskou komunitou používá. Zaujal mě i tangram, který nebyl nikdy překonán. Známe ho i z trénování paměti a já jsem si při přednášce dala úkol, že ho budu více trénovat. Pak se mi lépe propojí obě mozkové hemisféry a pochopím více věcí, zlepší se mi pohotovost k rozhodování, budu jistější, klidnější a spokojenější. Snad.

Popravdě řečeno, ze jmenovaného tématu jsem měla velké obavy. Myslela jsem si, že vůbec  nepochopím tak náročné téma, nepochopím co se děje mezi nebem a Zemí. Ale po první přednášce vedenou RNDr. Petrem Hájkem mě učaroval vesmír jako takový. Vznik Slunce, jeho pravděpodobný zánik. Vztah Slunce-Země. Oslepnutí Galilea Galileje, mnoho a mnoho dalšího. Začala jsem se těšit na další přednášky pana doktora.

Přednášku matematickou pominu, přestože pan profesor Josef Molnár přednášel zábavně a s velkým zaujetím. K matematice jsem nikdy blízko neměla. Maturitu jsem sice zvládla, v životě jsem si však vystačila se sčítáním a odečítáním, dnes bych nezvládla vypočítat ani nejjednodušší rovnici a jak je to s mocninami a odmocninami, už také netuším. Sešli jsme se jako různorodá společnost, některé kolegyně byly nadšené, moc to nechápu, ale přeji jim to. Stejně tak nechápu, že se někomu nelíbily přednášky PhDr. Petra Hájka. Mě naopak velice nadchly a přiměly mě k aktivnímu shánění dalších informací o Vesmíru.

Jedním z problémů dnešní doby je světelné znečištění. Města září do tmy. Náhodou jsem se jednou v noci probudila, když bylo město zahaleno hustou mlhou, což ve Vyškově bývá na podzim i v zimě často a byla jsem udivena zvláštním světlem. Celá obloha byla zlato růžová, jak se světlo v mlze rozplývalo. Naše ulice je velmi málo osvětlená a tak se při cestě z divadla dají pozorovat i hvězdy. Není jich vidět sice mnoho, ale Velký vůz a Orion, které znám, jsou vidět. Dodnes mám uchovaný zážitek, kdy byla noc tak průzračná, že byla celá obloha hustě poseta zářícími hvězdami, což nebývá často. Byla to nádhera!

Téma – My lidé a příroda neobsahují pouze počasí a  že by nějak souvisely  s matematikou se nedá  moc konstatovat, snad trochu se zmínit, ale ne celou přednášku. Přednášky vůbec neobsahovaly postoj člověka k přírodě i s jiných hledisek a to nejen krajiny, rostlin, zvířat, ale také soužití lidí a zvířat  s přírodou. Dalo se také zmínit, jak rozdílně žijí lidé v jednotlivých kontinentech např. Americe, Austrálii, ve Spojených Arabských Emirátech a naopak v chudých zemích Africe a zemích sužovaných válkami – dopad na přírodu, na její masové ničení související s migrací lidí do Evropy.

Předpokládala jsem, že téma semestru bude zaměřeno např. na botaniku, zoologii, vliv člověka na změny klimatu, faktory ovlivňující druhové spektrum rostlin a živočichů v čase, rozdíly v životním prostředí člověka ve městech a na venkově a aktuální poznatky o přírodě. Z počátku přednášek jsem byla zklamaná, ale U3V mě neustále překvapuje. Přednášející RNDr. Petr Hájek mě zaujal nejen tématy „Stárnoucí slunce“, „Hrozí nám změna klimatu?“, ale hlavně „Meteorologie – jak předpovídat počasí“.

Nejlepším vyvrcholením čtvrtého semestru byla exkurze do vyškovské hvězdárny. Paní Mgr. Patáková, ředitelka hvězdárny měla poutavou přednášku na téma „Zvířata jako kosmonauti ve vesmíru.“ Dále nás provedla celou vyškovskou hvězdárnou, kde jsme mohli vidět unikátní vesmírný dalekohled. Vše bylo úchvatné, poučné a inspirující na další akce pořádané hvězdárnou do konce roku.

Po absolvování čtvrtého letního semestru na téma „My – lidé a příroda“ bych závěrem chtěla vyjádřit následující poznatky:

  • Mít otevřenou mysl a srdce novým informacím – být optimistou.
  • Vhodnou a zajímavou formou zpřístupnění poznatků z oboru meteorologie.
  • Každá přednáška má pro mě charakter společenské události a kvalitního naplnění volného času.

Za celou dobu, co navštěvuji tento způsob vzdělávání, mi nepřišlo tak těžké a náročné hodnotit tento poslední semestr. První přednáška o stárnoucím Slunci byla zajímavá, snažila jsem se soustředit na odborné výrazy a obsah a říkala si, že tento půlrok bude asi dost náročný. Pokaždé, když s kolegyněmi probíráme námět a obsah přednášky, mi projde v hlavě, že určitě mi tam něco utkvělo a přínos má každá přednáška, ať už je téma jakékoli.

Závěr byl ovšem bouřlivě překvapivý. To, že budu nadšená z přednášky na téma Matematika, mě překvapilo hodně. Byla vtipná, zajímavá, přínosná, zábavná. Průřez historií mi také rozšířil obzory a cikánská násobilka dala zabrat celé rodině. Zajímavostí bylo na  přednášce také mnoho, známá jména, výklad jen zhodnotila ještě víc. Opravdu poprvé jsem se seznámila s některými pojmy a moc se mi obsah  přednášky líbil.

Letní semestr doplnila poslední přednáška pana prof. Molnára  Matematika včera, dnes a zítra, která byla rovněž zajímavá, ale pro mě jako člověka matematiku nechápajícího, částečně nesrozumitelná. Jen jsem tiše záviděla některým svým spolužákům sedícím v řadách za mnou, jak dokázali reagovat na dotazy pana profesora, aktivně a profesionálně s ním komunikovat.

Poslední přednáška Prof. RNDr. Josefa Molnára, CSc., o matematice včera, dnes a zítra, mě však nejen zaujala, ale i pobavila. A to nejen proto, že matematika byla ve škole mým nejoblíbenějším předmětem, takže jsem se na přednášku velice těšila. Z pana profesora totiž přímo vyzařovala radost, že nám může své poznatky o historii matematiky předat a seznámit nás s tím, jak počítali staří Egypťané, Číňané, antičtí Řekové a Římané, Inkové a Aztékové. Zajímavé poznatky z geometrie o mnohostěnech a zlatém řezu úsečky mě také velice zaujaly. Nejvíce se mi však líbila cikánská násobilka, která opravdu funguje! A jak ubíhal čas přednášky, bylo mi líto, že už bude končit. Také na panu profesorovi však bylo znát, jak je smutný z toho, že nám nestihl říct mnoho dalších zajímavých věcí z matematiky, která je určitě jeho velkým koníčkem.

Hodnotit tento semestr je pro mě velmi těžké, poněvadž už pod jeho celkovým názvem bych si představovala jiná konkrétnější témata, asi více blízká „nám obyčejným lidem“ a ne tolik globální, nadpozemská a pro mě tudíž velice abstraktní. I přesto všechno musím říci, že pan doktor Hájek vedl své přednášky velice poutavě a je vidět, že je velice fundovaný a zapálený astronom, který svůj obor doslova miluje.

Možná, že si nebudu pamatovat všechny ty odborné názvy a všechny souvislosti, o kterých tak zajímavě hovořil pan Hájek, ale při každé bouřce si na pana Hájka vzpomenu. U nás asi nehrozí, že by nás sužovala tornáda nebo hurikány, ale stačí „obyčejná“ bouřka, ke které se přidá několik „nešťastných a náhodných“ jevů a i krátký intenzivní déšť může způsobit obrovské škody. A nejen materiální.

V tomto semestru jsme se měli seznamovat s tématy „My lidé a příroda“ a „Matematika včera, dnes a zítra.“ Ve skutečnosti jsem se těchto témat obávala a předpokládala jsem, že to na přednáškách jen tak odsedím. Avšak nic takového nenastalo.

Již brzy vyhlásíme další semestry U3V UP Olomouc a VU3V ČZU Praha. Sledujte naše informace!