Isaac v úzkých

V únoru 2018 měli čtenáři a návštěvníci Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově možnost shlédnout výstavu Isaac v úzkých ke komiksu švédského kreslíře Adriana Malmgrena, která byla věnována problematice duševního onemocnění.

Cílem projektu je upozornit na psychické problémy mladých lidí, jež se často zlehčují a zahrnují pod obecný pojem „puberta“. Adrian Malmgren si je této generalizace velmi dobře vědom, a tak se rozhodl začít s tím něco dělat. V rámci školního cvičení nakreslil komiks pojednávající o úzkosti Isaac och paniken, v české verzi Isaac v úzkých. Psychické problémy ale nezažívá jen švédská mládež, a tak se komiks Isaac v úzkých dostal za hranice.

V naší knihovně se uskutečnila řada besed se studenty vyškovských středních škol. Povídali si nejen s pracovnicemi Piafy Vyškov, z. s., ale také měli možnost vyslechnout si osobní zkušenost člověka trpícího bipolární afektivní poruchou. Lze jen doufat, že si odnesli řadu zajímavých poznatků a na jejich základě nebudou v případě podobného onemocnění váhat s vyhledáním odborné pomoci.

Fotografie: Mgr. et. Mgr. Ivana Šrámková a Piafa