Intimní hovory a rizika sexu

V pondělí 23. května zavítal do Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově známý sexuolog a ředitel Společnosti pro plánování rodiny MUDr. Radim Uzel, CSc. V dopolední přednášce, určené pro 230 studentů gymnázia, prezentoval zábavnou formou problematiku sexuální výchovy, hlavně prevenci nežádoucích jevů – nechtěná těhotenství a sexuálně přenosné nemoci.

V besedě zaznělo několik důležitých stanovisek Světové zdravotnické organizace: Plánované rodičovství jako základní lidské právo, od potratu k antikoncepci – směr vyspělých zemí světa, zodpovědné sexuální chování jako prevence nemoci, tolerance sexuálním menšinám – generační problém a prevence sexuální kriminality. Na závěr byl dán prostor na přímé nebo anonymní dotazy.

Odpoledne se ve společenském sále knihovny uskutečnilo setkání se širokou veřejností, zabývající se intimními stránkami partnerského vztahu. Můžeme říci, že nic nebylo tabu. MUDr. Uzel v neformální přátelské besedě velmi otevřeně hovořil o lidské sexualitě, problémech partnerského soužití, uvedl některé zajímavé příklady ze sexuologické praxe a také ze zkušeností soudního znalce. Tohoto pikantního tématu se zhostil jako dokonalý profesionál –  bravurně a s přehledem.

Akce se konala v rámci projektu Společnou diskusí proti negativním jevům ve společnosti, finančně podporovaného grantem MěÚ ve Vyškově.