Internetová školička pro seniory II

Knihovna Karla Dvořáčka vyhlašuje Internetovou školičku pro seniory – pokročilí.
Koná se každé únorové úterý v 9 – 11 hod.
Cena: 200 Kč pro držitele platného čtenářského průkazu KKD Vyškov, 300 Kč ostatní.
Obsah: Opakování, e-mail, textový editor WORD.
Počet míst omezen na 8.
Přihlášky a platby přijímáme v Referenčním odd., přízemí budovy vpravo.