Nabídka pro studenty

Společnost Albertina icome Praha nabízí dočasný bezplatný přístup do nové sekce video databáze JoVE Science Education: Science Education Chemistry .

JoVE je mimo jiné vydavatelem impaktovaného časopisu Journal of Visualized Experiments.

Nová sekce bude plně otevřená do 9.5.2016.

JoVE Science Education je zcela inovativní video databáze věnovaná výuce základů pomocí jednoduchých a snadno srozumitelných video ukázek. Užitečná je především pro vysokoškoláky a postgraduální studenty, kterým dobře shrnuje příslušné pojmy a základní metody. Zajímavým integrovaným nástrojem je JoVE Quiz, který pomáhá vytvářet standardizované dotazníky a je dobrou dodatečnou podporou pro vyučující.

Databáze Science Education velmi rychle roste a poslouží jako vynikající zdroj pro moderní a dynamickou výuku orientovanou na výzkum.

Science Education nyní nabízí k využití také skryté titulky, které zpřístupní a zjednoduší využití také sluchově postiženým studentům, nebo těm, kteří se zatím v mluvené angličtině necítí být „přiliš silní v kramflecích?“.

Jakub Petřík
Albertina icome Praha, s.r.o.
jakub.petrik(at)aip.cz