Hurá do Afriky

Ve čtvrtek 10. srpna 2017 se Dětské oddělení Knihovny Karla Dvořáčka proměnilo v horkem sálající Afriku. Děti z příměstského tábora, který pořádalo středisko volného času Maják ve Vyškově si vyzkoušely své znalosti o tomto černém kontinentu, vyrobily si tradiční hudební nástroj, vyzkoušely si nošení břemen na hlavě a zatančily při tradiční africké hudbě.

Program pro ně připravila vedoucí DO Lenka Němečková, se kterou spolupracovaly Mgr. Ivana Šrámková a Petra Mézlová. Foto video Zdeňka Adlerová.

Video z akce.