Hrou ke čtenářství

V rámci projektu Hrou ke čtenářství, který obsahově navazuje na projekt Hraním a čtením k rozvoji dítěte: Použití edukačních pomůcek, jsme do lekotéky Knihovny Karla Dvořáčka pořídili nové edukační pomůcky a hry. Vhodné jsou zejména pro děti ve věku od 6 do 11 let a jejich rodiče. Rozšířením fondu nabízíme široké veřejnosti seznámení s moderními trendy ve vzdělávání i zábavě.

Edukační pomůcky/hry podporují dětskou fantazii, tvořivost, zručnost, rozlišování barev a tvarů, procvičují přesnost a jemnou motoriku. Zlepšují také postřeh, logické myšlení a napomáhají soustředění, což jsou atributy rozvíjející čtenářskou gramotnost. Návštěvníci si mohou edukační pomůcky/hry vyzkoušet přímo v prostorách Dětského oddělení KKD či v případě zájmu zapůjčit domů. S nabídkou lekotéky se lze seznámit i v průběhu pravidelných programů pro děti (Hrátky s Večerníčkem, knihovnické lekce a besedy pro 1. stupeň ZŠ).

Katalog všech edukačních her a pomůcek najdete na této adrese.

V rámci celostátní akce Týden knihoven se dne 6. 10. 2021 od 16.30 h uskuteční také tematický workshop pod vedením psycholožky Mgr. Marcely Novozámské.

Díky podpoře Nadace Tři brány a spolku Klub přátel KKD,  jsme mohli nákup edukačních pomůcek a hraček realizovat a rozšířit tak fond lekotéky.

Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková